Uudised / Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi „Lastele suunatud tõendus- ja teadm...

Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi „Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised", kuhu oodatakse projektitaotlusi, mis panustavad vähemalt ühe alljärgneva eesmärgi saavutamisse:

  • sotsiaalsete toimetuleku oskuste arendamine
  • vägivalla ennetamine ja vähendamine

Oodatud on lastele vanuses 6–17 aastat suunatud tõendus- ja teadmispõhised üldharidussüsteemis läbi viidavad sekkumised, sh programmid. Sekkumiste eesmärk peab olema toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine, riskikäitumise suhtes taunivate hoiakute kujundamine ning laste sotsiaalsete oskuste õpetamine. Sihtrühmana näeme ka nende pereliikmeid ning lapsega kokkupuutuvaid isikuid.

Projektikonkursiga otsime sotsiaalpartnereid, kes on valmis ennetusprogramme ja sekkumisi läbi viima, nende tulemusi mõõtma ning programmi vastavalt vajadustele arendama.

Rahastatavate projektide tulemusena loodame juurutada ühe või kaks sekkumist või programmi.
Konkursil eraldatav kogusumma on 140 000 eurot (minimaalne projekti toetussumma on 60 000 eurot ja maksimaalne 140 000 eurot).

Konkursi info ja dokumentatsiooni leiab https://www.siseministeerium.ee/projektikonkursid

Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini 2014 kl 23.59.

 

Lisainfo:
Ain Peil
siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna peaspetsialist
tel 612 5262
ain.peil@siseministeerium.ee