Uudised / Diabeeti haigestunud lapse koolipäev on muutumas turvalisemaks

Diabeeti haigestunud lapse koolipäev on muutumas turvalisemaks

  • Autor:Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing
  • 28. Mai 2014

Tervise Arengu Instituudi (TAI) ning Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ) eestvedamisel on käima lükatud projekt "Diabeediõdede tugiteenus". Selle Eestis uudse teenuse peamiseks eesmärgiks on nõustada üldhariduskoole ja lasteaedu, et 1. tüüpi diabeeti haigestunud laps koolis või lasteaias turvaliselt hakkama saaks.

ELDÜ juhatuse liikme Kristi Peegli sõnul saavad diabeedist huvituvad meditsiiniõed projekti käigus ELDÜ, TAI ja Tallinna ning Tartu lastehaiglate abiga spetsiaalse väljaõppe. "Väljaõppe läbinud spetsialistid saavad õiguse koolitada üle Eesti lasteaedades ja koolides konkreetse haigestunud lapse õpetajaid ja/või teisi lapse tugigrupi spetsialiste 1. tüüpi diabeedi diagnoosiga hakkamasaamiseks. See teenus tagab, et kui laps saab vastava diagnoosi, on tal siiski haigusest olenemata võimalus minna tagasi oma lasteaeda või kooli," selgitas Peegel. "Last ootavad seal täiskasvanud, kes teavad, mida diabeet tähendab ja julgevad võtta vastutuse lapse tervise eest lasteaia- või koolipäeva jooksul. Muuhulgas tähendab see teenus, et lasteaias ja koolis õpivad lapse tugiisikud veresuhkrut mõõtma, insuliini annustama, toidu süsivesikuid lugema, jälgima liikumisega seotud veresuhkru kõikumisi, andma vajadusel esmaabi," lisas Peegel.

Tänaseks on seda teenust kasutanud 50 last üle Eesti. Diabeeti põdevaid lapsi on meil 628 ja nõudlus teenuse järele on suur. Sel aastal aitab teenust arendada ja ka osutada Šveitsi-Eesti koostööprogrammi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastus, seega on 2014. aastast võimalik aidata paremas kvaliteedis suuremat hulka lapsi, sest oleme värvanud ja koolitanud lisajõudu nõustamisi ja koolitusi läbi viima. Diabeediga laste jaoks on sellel personaalsel teenusel ülioluline tähendus – laps on nii koolis kui lasteaias hoitud ja mõistetud.

Taustainfo:

Veel neli aastat tagasi olid 1.tüüpi diabeeti põdevad lapsed silmitsi keerulise olukorraga – veerand (26%) lasteaialastest olid kodused, kuna neid keelduti haiguse tõttu lasteaeda võtmast. Pea 60%-l nendest, kes lasteaeda vastu olid võetud, pidid vanemad käima mitu korda päevas kohal ise veresuhkrut mõõtmas, insuliini annustamas ja toidu süsivesikuid lugemas. Koolis said diabeediga seonduvas abi vaid pooled lastest. Kolmandik lastest on tundnud diabeedi tõttu ebavõrdset kohtlemist.

2012. aastal alustas Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Haigekassaga pilootprojekti eesmärgiga võimaldada kõigile diabeeti põdevatele lastele turvaline lasteaia- ja koolipäev. Projekti raames on lapsevanematel võimalus tellida oma lapse kooli või lasteaeda külastama diabeediõde, kes koolitab ja nõustab sealset personali ning aitab paika panna diabeediga toimetulekuks vajalikud rutiinid.

Teenuse tellimine lasteaeda või kooli käib reeglina lapse pere initsiatiivil läbi raviarsti, kuid kui nüüd mõni lasteaed või kool tunneb, et ka neil oleks diabeediga lapse abistamiseks vaja lisateadmisi, palume ühendust võtta ELDÜga e-posti aadressil lastediabeet@gmail.com, soovitavalt aegsasti, juba enne uut õppeaastat.

 

Lisainfo:
Kristi Peegel
ELDÜ juhatuse liige
mob 511 6492
kristi.peegel@gmail.com
www.lastediabeet.ee