Uudised / Ajakirja Sotsiaaltöö juuninumber kutsub arutama elukutse uut definitsiooni ja piire...

Laste kaasamine kohaliku elu korraldusse, töörände mõju laste heaolule, deinsitutsionaliseerimine, piirid hoolekandes, sotsiaaltöö uus definitsioon – need on vaid mõned huvipakkuvad teemad Sotsiaaltöö värskes numbris (3/2014).

Olulisemad artiklid sotsiaaltööst ja sotsiaalpoliitikast:

 • Maailma eri riikide sotsiaaltöötajad leppisid kokku uues ülemaailmses sotsiaaltöö definitsioonis, mis kinnitatakse selle aasta juulis Melbournis. Ajakiri avaldab definitsiooni ja selle selgituse tõlke ning kutsub sotsiaaltöötajaid selle üle arutlema.
 • Tartu Ülikooli teadur Jüri Kõre võtab vaatluse alla sotsiaalabi ja hoolekande, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö ning hoolekande eri tasandite vahelised piirid ning analüüsib nende otstarbekust, paindlikust ja eesmärgipärasust.
 • Tallinna Ülikooli lektor Zsolt Bugarszki selgitab deinstitutsionaliseerimise käigu iseärasusi Lääneriikides ja Ida-Euroopas ning väidab, et ligipääs Euroopa Liidu tõukefondidele on ainulaadne võimalus vajalike reformide läbiviimiseks vaimse tervise süsteemis ja puudega inimeste hoolekandes.
 • Märtsis sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina tööle asunud Rait Kuuse ütleb ajakirjale antud intervjuus, et sotsiaalvaldkonnas on mitmeid teemasid, millega lähiaastatel tuleb edasi minna ja teha põhimõttelised valikud, ükskõik kui raske see ka ei oleks. Neist olulisemad on töövõimereform, pensionikindlustus ja lastekaitse.
 • Valga sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel kirjutab erihoolekandeteenuste kättesaadavusest äsjase Riigikohtu lahendi valguses, teemat kommenteerivad sotsiaalkindlustusamet ja sotsiaalministeerium.
 • Selle numbri persoon on endine Kaarma vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Liida Kaare, kes pälvis Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni elutöö preemia.

Numbri eriteemaks on laste kaasamine kohaliku elu korraldusse ja laste heaolu:

 • Laste kaasamisest kohaliku elu korraldusse kirjutavad, toetudes uuringutele, õiguskantsleri nõunikud Andra Reinomägi ja Andres Aru ning Lastekaitse Liidu programmi koordinaator Helika Saar.
 • Uuringu tulemusi töörände mõjust laste heaolule tutvustab Kaire Talves (TÜ ühiskonnateaduste instituut).
 • Statistikaameti kogumik „Laste heaolu" annab ülevaate laste olukorrast ja seda mõjutavatest teguritest, nende vajadustest ja võimalustest. Kogumikku tutvustavad Andra Reinomägi ja Hede Sinisaar.
 • Kärolin Narits uuris oma bakalaureusetöös lähedase sõbra kaotanud noorte kogemusi.
 • TÜ Pärnu Kolledži lektor Valter Parve kaardistas üliõpilaste abiga laste kasvukeskkonnast lähtuvad riskid.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

 

Lisainfo:
Regina Lind
ajakirja vastutav toimetaja
tel 659 3931
ajakiri@tai.ee

Helen Noormets
Tervise Arengu Instituudi kommunikatsiooniosakonna juhataja
tel 659 3987
helen.noormets@tai.ee