Uudised / Eesti Seksuaaltervise Liit: Veebinõustamine on kättesaadavaim kvaliteetne seksuaalt...

Eesti Seksuaaltervise Liit asub ümber korraldama noortele suunatud amor.ee internetinõustamise teenust, et muuta see sihtrühmale kättesaadavamaks.

Eesti Seksuaaltervise Liidu projektijuhi Helen Kereme sõnul korraldatakse ümber seni toimunud noortele suunatud internetinõustamise teenus www.amor.ee keskkonnas, et muuta see edaspidi majanduslikult tõhusamaks. „Kodulehele luuakse põhjalik ja mitmekesine korduma kippuvate küsimuste otsingusüsteem, et noortel oleks võimalikult kiiresti leida oma tekkinud küsimusele kvaliteetne vastus," ütles Kereme. „Lisaks uuendatakse, kaasajastatakse ja suurendatakse kodulehe kasutusmugavust, mis omakorda aitab kindlasti tõsta ka teenuse kättesaadavust. Näiteks on noortel edaspidi võimalik ka hõlpsalt meie kodulehte külastada läbi nutitelefoni."

www.amor.ee on noortele suunatud teabe- ja nõustamiskeskkond, kus 14–24-aastastel noortel on võimalik saada ajatundlikku nõustamist nii eesti kui ka vene keeles. Nõustamisega toetatakse noorte suhtlemis- ja toimetulekuoskusi seksuaalsusega seotud küsimustes, et teha vastutustundlikke ja tervislikke otsuseid isiklikus elus, hoiduda riskikäitumisest ja otsida nõu ning abi. Noori nõustavad tasuta 30 oma eriala asjatundjat, kellest enamik on arstid, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad (17 noorte nõustamiskeskuses).

Naistearsti ja internetinõustaja Mairi Kaha hinnangul on üheks olulisemaks märksõnaks antud teenuse pakkumisel noorte teadlikkuse suurendamine. Noored kasutavad informatsiooni ja abi otsimiseks erinevaid kanaleid, sealjuures on internet üks populaarsemaid. See omakorda tähendab, et internetist leitav informatsioon peab olema ka võimalikult kvaliteetne. Kaha nendib, et paljud nõustamisportaali www.amor.ee kaudu saabuvad seksuaaltervisealased küsimused vajavad kiiret ja professionaalset sekkumist ning seda kõike veebinõustamine ka võimaldab. „Amor.ee kogemusel soovitatakse vaid 25% interneti teel nõustatutest edasi pöörduda spetsialisti vastuvõtule, sest veebipõhise nõustamise käigus polnud võimalik probleemi lahendada. See näitab, et kvaliteetse nõustamise puhul, leiavad nii mõnedki noored lahenduse, ilma, et oleks vajalik noorte nõustamiskeskusesse kohapeale või muusse tervishoiuasutusse pöörduda." ütles Kaha. „Ka teenuse kasutajad hindavad kvaliteeti kõrgelt – 88% olid väga rahul ja pidasid seda vajalikuks, seda eeskätt just nimelt anonüümsuse, professionaalsuse, kiiruse ja mittehinnangulisuse pärast."

Tegevused on osa Eesti Seksuaaltervise Liidu projektist „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine", mida rahastatakse Norra finantsmehhanismidest 2009–2014 programmi „Rahvatervis" vahenditest. Rahvatervise programmi koordinaator on Sotsiaalministeerium. Selleks, et noored saaksid jätkuvalt tasuta nõustamist, on võimalik tegevusi toetada ka Swedbanki „Ma armastan aidata" annetuskeskkonnas.

Eesti Seksuaaltervise Liit on sõltumatu vabaühendus, kes edendab kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervist, kaitseb seksuaalseid ja reproduktiivseid õigusi ning pakub sellealast informatsiooni ja teenuseid.

 

Lisainfo:
Helen Kereme
helen@estl.ee
mob 5664 9111