Uudised / Pevkur: tervislikud eluviisid vähendavad haigusi

Pevkur: tervislikud eluviisid vähendavad haigusi

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 20. Mai 2011

Täna Moskvas esimesel WHO ülemaailmsel tervislike eluviiside ja mittenakkuslike haiguste terviseministrite konverentsil kõnelenud sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutas tervislike eluviiside tähtsust ja eelkõige alkoholi ja tubaka liigtarbimise vähenemist ning inimeste endi võimalusi terviseriskide vähendamiseks.

Minister Pevkur esitles Eestis viimastel aastatel toimunud arenguid. Ta tõstis muuhulgas positiivse näitena esile alkoholitarbimise vähenemise trendi – viimase kahe aastaga on keskmine alkoholi tarbimine ühe inimese kohta vähenenud pea 20%. Samuti märkis ta ära alkoholitootjate ja telekanalite vabatahtliku kokkuleppe alkoholireklaami piiramiseks. "Samas anname endale aru, et alkoholi tarbimist on mõjutanud ka majanduskriis ja jätkuvalt tuleb väga palju tööd teha just inimeste teadlikkuse tõstmisega. Riigi maksu-, müügi-, reklaami- või karistuspoliitikad võivad olla ükskõik kui karmid, kuid kiiresti arenevad interneti suhtluskanalid loovad uusi viise kokkupuuteks narkootiliste ainete, alkoholi või tubakaga. Seetõttu on ülioluline just noorte harimine ja teadlikkuse tõstmine narkootikumide, alkoholi ja tubaka hävitavast mõjust tervisele," rõhutas Pevkur.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt konverentsil esitletud mittenakkuslike haiguste ülemaailmse raporti kohaselt olid 2008. aastal mittenakkuslikud haigused - südame-veresoonkonna haigused, vähk, suhkruhaigus, jms - põhjuseks 63% surmadele maailmas. Arvestades, et väga suurt osa nendest haigustest õnnestuks ennetada või kahju vähendada inimeste tervisesõbraliku käitumisega, on WHO hinnangul äärmiselt oluline tervislike eluviiside järgimine, sh aktiivne liikumine, tervislik toitumine, alkoholi ning tubaka mittetarvitamise jms.

Täna ja homme WHO korraldatud esimesel ülemaailmsel tervislike eluviiside ja mittenakkuslike haiguste terviseministrite konverentsil on esindatud 167 riiki.

 

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik@sm.ee
6269 321
53 304 974