Uudised / Suitsidoloog: Eesti vajab vaimse tervise poliitikat

Eestis tuleks kiiresti heaks kiita vaimse tervise poliitika, kuna sellest sõltub väga palju, rõhutas Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) juhatuse liige professor Airi Värnik.
Tallinnas toimub 27.–30. augustini Euroopa suitsiidikonverents, mille tunnuslausega "Suitsiidide ennetamine on vaimse tervise edendamine" soovitakse rõhutada suitsiidide ennetustöös üldise vaimse tervise kui lähtepunkti olulisust. Konverentsi korraldab ERSI.

Airi Värnik rääkis Vikerraadio hommikuintervjuus, et kui varem oli Eesti enesetappude poolest esirinnas, siis nüüd oleme jõudnud selles sünges statistikas vana-Euroopa tasemele.

Kõige raskem aasta oli Eestis 1995, mil sooritati 641 suitsiidi ehk 100 000 elaniku kohta võttis endalt elu 41 inimest. Praegu on see näitaja 13,5.

"Ma ei teagi ühtegi maad, kus oleks olnud nii suur suitsiidide taseme langus," rõhutas Värnik. Kuna suitsiid on sotsiaalne fenomen, siis tähendavad muutused rahva elujärje, sealhulgas arstiabi paranemist.

Värnik peab vajalikuks Eesti muutuste taustu uurida ja oma kogemusi teiste riikidega jagada. Kuna aga ERSI on projektipõhine instituut ja spetsialiste palgatakse vastavalt sellele, kui palju projekte pakutakse, siis süvauuringuid pole olnud selles osas võimalik läbi viia.

Saatekülaline avaldas lootust, et vaimse tervise poliitika iseseisvana saab heakskiidu, kuna sellest sõltub palju.

"Vaimne tervis on ju oluline. Sellest sõltub kõik, sellest sõltub, kas me oleme kehaliselt haiged, kas me oleme töövõimelised, kas me oleme ambitsioonikad, kuidas meil isiklikus elus läheb. See on kõige tähtsam, mis olla võib," selgitas Värnik.