Uudised / Haigekassa: Mõtlematu tegu võib muuta sinu elu jäädavalt

Eelmisel aastal algatas haigekassa kampaania „Mõtlematu tegu võib muuta sinu elu. Jäädavalt. Mis on Sinu elu valem?", mis keskendus vigastuste ja mürgistuste ärahoidmisele. Ehkki vigastuste arv 2010. aastal kasvas, on vähem olnud raskeid vigastusi ja ravikulud vigastustele on vähenenud.

2010. aastal olid kulud vigastuste raviks kokku 400 miljonit krooni, ravi vajas 165 000 inimest. 2009. aastal oli ravivajajaid ligi 6500 inimest vähem, ent ravikulud olid 422 miljonit krooni.

Kõige enam ravivajajaid on endiselt 15-24-aastaste vanuserühmas - 2010. aastal ligi 20 000 noormeest ja 10 000 neidu. Suure osa ravi vajavate noorte vigastustest moodustavad kukkumised.

Sel kevadel jätkame teabekampaaniat, et panna eeskätt noori enam hoolima enda ja oma sõprade elust ja tervisest, analüüsida mõtlematu käitumisega kaasnevaid terviseriske ning juhtida tähelepanu vigastuste valdkonna problemaatikale.

Lisaks tegutsevad kõigis Eesti maakondades haigekassa toel vabaaja vigastuste ennetamise projektid, kus viiakse ellu "Turvalise kodukandi" põhimõtetel vajalikke tegevusi kohalikul tasandil. Kõigis maakondades on koostatud vigastuste profiilid, kus on kaardistatud konkreetse piirkonna andmed, riskirühmad ning kavandatud võimalikud meetmed vigastuste vältimiseks.

Rahvastiku tervise arengukavas on eesmärgiks vähendada vigastuste hulka arenenud riikidega võrreldavale tasemele (eesmärgiks on 0-19-aastaste suremuskordaja vigastustesse 23, ent näiteks 2008. aastal oli see 41), mis on oluliseks eelduseks nii keskmise eluea tõusule kui ka majanduse arengule. Noorte vigastuste ennetamise kampaaniat korraldab haigekassa „Rahvastiku tervise arengukava 2010-2020" elluviimise osana.


Lisainfot kampaania kohta leiate aadressilt www.haigekassa.ee/kindlustatule/eluvalem

Vigastuse tõttu ravi vajanud isikute arv soo ja vanuserühmade kaupa aastal 2010 (allikas: ravikindlustuse andmekogu)

 

Sirje Vaask, Tiina Tõemets

Eesti Haigekassa tervishoiu osakond

  • Tel 620 8455, sirje.vaask@haigekassa.ee
  • Tel 620 8417, tiina.toemets@haigekassa.ee