Uudised / Eesti Seksuaaltervise Liit loob seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks vajaliku ko...

Eesti Seksuaaltervise Liit korraldab 19. septembril Meritoni hotelli konverentsikeskuses projekti „Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine" avaseminari, millele järgneb pressikonverents algusega kell 16.05.

Projekti eesmärk on seksuaalvägivalla ja inimkaubandusega seotud seksuaalvägivalla leviku ja mõjude vähendamine läbi avalikkuse teavitamise, ohvreid abistavate teenuste loomise ning eri valdkonna spetsialistide teadlikkuse ja koostöö suurendamise Eestis.

„Selleks, et vähendada seksuaalvägivallast tingitud kahjusid, vajavad ohvrid kohest meditsiinilist abi ja psühhosotsiaalset tuge koos kohtumeditsiiniliste tõendite tuvastamisega, mis tagab süüdistuse esitamiseks vajalike tõendusmaterjalide kogumise. Esmasele abile järgnev rehabilitatsioon hõlmab meditsiinilise, sotsiaalse, psühholoogilise ja juriidilise pädevuse. Selline süsteem meil praegu puudub," ütles projekti põhitäitja Made Laanpere.

„Ohvrite süüdistamine on tavaline. On ridamisi juhtumeid, mil ainsa seksuaalkuritegude ennetusabinõuna on soovitatud naistel ettevaatlikud olla ja piirata alkoholi tarbimist. Taoliste ohvrit süüdistavate hoiakute levimine ja püsimine nii elanikkonna kui ka seksuaalvägivalla ohvriga kokkupuutuvate spetsialistide hulgas soodustab seksuaalkuritegude saladuses hoidmist, hoiab alal „nõudlust" seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse toimepanijate seas ning pärsib tugevalt ohvrite pöördumist abi järele võimaldades nende taasohvristamist abiandmise süsteemis" lisas Kai Part.

Kaheaastane projekt analüüsib seksuaalvägivalla olukorda Eestis, loob esmase ohvrite abistamise ja rehabilitatsiooni pilootsüsteemi tervishoiuasutustes ja koordineerib võrgustikutööd projekti partneritega. Projekt teavitab avalikkust seksuaalvägivalla lubamatusest, abisaamise vajadusest ja võimalustest vägivalla ohvritele. Projekti käigus koostatakse juhend esmaseks tööks seksuaalvägivalla ohvriga tervishoiuasutustes, viiakse läbi koolitusi tugevdamaks võrgustikutööd ohvritega kokku puutuvate eri valdkonna võtmespetsialistide (meedikud, politsei ja prokuratuuri töötajad, juristid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, varjupaikade töötajad) jt organisatsioonide vahel. Projekti Norra-poolseks partneriks on Oslo Seksuaalvägivalla Keskus.

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) alustas tööd 1994. aastal Eesti Pereplaneerimise Liidu nime all ning alates 2005. aastast on organisatsiooni nimeks Eesti Seksuaaltervise Liit. Alates 1995. aastast on ESTL Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF) liige. Eesti Seksuaaltervise Liidu missioon on kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamine ning seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste kaitsmine Eestis, seksuaaltervise kohta informatsiooni ja heatasemeliste teenuste kättesaadavuse tagamine.

Seminari täpsem programm on saadaval aadressil http://estl.ee/121214

Projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismi toetustest 2009–2014 Koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/koduse-ja-soopohise-vagivalla-vahendamise-programm/avatud-taotlusvoorud.html

 

Lisainfo:
Agnes Alvela
Eesti Seksuaaltervise Liit
agnes@estl.ee
mob 5656 1606
www.estl.ee