Uudised / Koolitus toob Eestisse rahvusvahelise sekkumiste kaardistamise programmi

Tervise Arengu Instituut korraldab 30. septembrist 3. oktoobrini koolitajate koolituse teemal „Rahvatervisealaste sekkumiste kaardistamine".

Koolituse eesmärgiks on tuua Eestisse rahvusvaheline tõenduspõhine programm „Sekkumiste kaardistamine" (Intervention Mapping), mis hõlmab rahvatervise ennetusprogrammide väljatöötamise kõiki erinevaid etappe ja faase, alates ettevalmistavast vajadusanalüüsist, programmi eesmärkide seadmisest ja tõenduspõhiste meetodite kaardistamisest, programmi väljatöötamisest ning lõpetades programmi ellurakendamise ja selle hindamisega.

Koolitajateks on professorid Gerjo Kok ja Rob Ruiter Maastrichti Ülikoolist. Prof Kok on üks metoodika kaasautoritest.

Koolitusgrupp on komplekteeritud ja sellesse kuuluvad erinevate kõrgkoolide ja sektorite esindajad, kes on seotud rahvatervise ja tervisedenduse valdkonnaga.

Koolitus toimub projekti "Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" raames, mida Tervise Arengu Instituut viib ellu koostöös Terve Eesti SA ja Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga. Projekti rahastatakse Norra toetusest 2009–2014 Rahvatervise programmi raames.

Rohkem infot projekti kohta leiad www.terviseinfo.ee/paikkondade-padevus