Uudised / Rahvusvahelisele HIV-i konverentsile Tallinna kogunevad kõrgetasemelised eksperdid ...


Konverentsi „HIV in European Region – unity and diversity“ avakõnelejad on dr. Marita van de Laar Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskusest (ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control), dr. Martin Donoghoe Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroost (WHO Regional Office for Europe), professor Rifat Atun, AIDSi vastu võitlemise globaalsest fondist (The Global Fund to Fight AIDS, tuberculosis and Malaria) ja Michael Stolpe, Kieli Rahvusvahelise Majanduse Instituudist (Kiel Institute for the World Economy).

Konverentsil leiab muuhulgas käsitlemist HIV-i ennetustöö ja ravi korraldamine Euroopas, teema arutelus osalevad Hollandi AIDSi fondi direktor Ton Coenen ja Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli üksuse juht dr. Mika Salminen. Plenaarsessiooni regionaalse koostöö teemal modereerib Henning Mikkelsen ÜRO HIV-i ja aidsivastase programmi Brüsseli kontorist ning avakõnega esineb Suurbritannia konsultant dr. Roger Drew.

Konverentsi rõhuasetus on inimestel, kes süstivad narkootikume, kes on peamiseks riskigrupiks HIV-i levikul Ida-Euroopas. Konverentsi ühe väljundina peaksid valmima soovitused Euroopa komisjonile, Euroopa riikide valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ning initsiatiividele, kuidas tõhustada riikidevahelist koostööd.
Konverentsil on oodatud osalema poliitikud ja avaliku sektori töötajad, HIV programmide juhid, kodanikeühenduste esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, teadlased, ajakirjanikud, HIV-iga elavad inimesed ning kõik teised valdkonnaga kokkupuutuvad inimesed.

Konverentsi „HIV in European Region – unity and diversity“ korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), ÜRO HIV- ja aidsivastase programmi (UNAIDS), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Konverentsi põhirahastaja on Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (Executive Agency for Health and Consumers).

Täpsema ürituse kavaga saate tutvuda siin.

Registreerumiseks ning täpsema info saamiseks külastage konverentsi kodulehte ja Facebooki.

Ajakirjanikud on samuti väga oodatud üritusele akrediteeruma aadressil http://www.aids2011.com/en/Media-Centre.

 

Lisainfo:

  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737 Rahvusvahelisele HIV-i konverentsile Tallinna kogunevad kõrgetasemelised eksperdid üle EuroopaRahvusvahelisele HIV-i konverentsile Tallinna kogunevad kõrgetasemelised eksperdid üle Euroopa