Uudised / Eesti Vähiliit tähistab 15. oktoobril rahvusvahelist rinnatervisepäeva

Sõnumiga "Sinu rindade tervise heaks" kutsuvad Eesti Vähiliit ja Europa Donna juba 7 aastat naisi pöörama tähelepanu oma rindade tervisele.

Kõik 46 Europa Donna liikmesriiki kinnitavad, et kasvav kehakaal ja ebatervislikud eluviisid tõstavad rinnavähi tekkeriski. Väike elustiilimuutus täna vähendab sinu rinnavähi riski homme. Euroopa rinnavähikoalitsioon kutsub kõiki naisi ühinema 2014. aasta rinnatervisepäevaga, et astuda koos esimene samm oma rindade tervise heaks.

Eestis haigestub rinnavähki Vähiregistri andmetel igal aastal keskmiselt kuni 700 naist. Kahjuks avastatakse ligikaudu 25% rinnavähkidest kaugelearenenud staadiumis. Rinnavähki haigestumine on sage, kuid samas on haigus üsna kergesti avastatav ja varases staadiumis hästi ravitav.

Nii Eestis kui mujal maailmas tehakse rinnavähi avastamiseks sõeluuringuid. See tähendab, et teatud vanusevahemikus on kõik riigis elavad naised oodatud rinnanäärmeid kontrollima. Rinnavähki haigestumise risk tõuseb alates 40. eluaastast ja saavutab olulise tõusu 50.–60. aastates. Eestis kutsutakse uuringule haigekassa poolt kindlustatud naised vanuses 50–62 eluaastat. Seetõttu on rindade kontrollimine sõltumata vanusest rinnavähi avastamise võtmeks!

Enesevaatlus on kõige parem viis oma rindade tundmaõppimiseks. Rindu peaks kontrollima iga naine alates 20. eluaastatest (ja jätkates läbi kogu elu), et teada, millised on rinnanäärmed tavaliselt, ja märgata muutusi õigel ajal. Tänu regulaarsele enesekontrollile võib naine avastada kiiresti mistahes muutused oma rinnanäärmetes.

Oluline on märkida, et kõik rindades tekkivad muutused ei ole vähimuutused, sageli osutub tihend täpsemal uurimisel healoomuliseks. Samas ei tohi kaotada valvsust.

Selleks, et tõsta naiste terviseteadlikkust ja teadvustada rinnavähi varajase avastamise olulisust, on Eesti Vähiliidu ja Roche Eesti OÜ koostööna valminud nutiseadmetele (telefonid, tahvelarvutid jms) mõeldud rindade kontrolli rakendus e BreastTest App.

Rakendus on abiks regulaarseks rindade enesevaatluse läbiviimiseks ning see võimaldab:

  • meeldetuletust igakuiseks kontrolliks
  • rindade kontrolli põhjalike juhiste abil
  • leitud muutuste salvestamist

Äpp on tasuta ja saadaval eesti keeles. Allalaetav www.kasvaja.net.

Eesti Vähiliit jätkab ka rinnatervisepäeva raames avalikkusele rinnavähi ülemaailmse sümboli – roosa lindi tutvustamist. Roosa lint kui lootuse sümbol võeti maailmas laialdaselt kasutusele, et juhtida tähelepanu rinnavähi varase avastamise vajalikkusele. Kandes rinnas roosat linti näitame, et hoolime endast, lähedastest ja nendest, kes rinnavähki põevad.

Lisainfo: www.cancer.eewww.kasvaja.net