Uudised / Eesti Seksuaaltervise Liit tähistab 20. tegevusaastat

Eesti Seksuaaltervise Liit tähistab 20. tegevusaastat

  • Autor:Eesti Seksuaaltervise Liit
  • 19. November 2014

Neljapäeval, 20. novembril algusega kell 13 tähistab Eesti Seksuaaltervise Liit Sotsiaalministeeriumi suures saalis (Gonsiori 29, Tallinn) oma 20. tegevusaastat. Liidu loomisest ning koostööst erinevate organisatsoonidega kõneleb Eesti Seksuaaltervise Liidu asutaja ja selle esimene president, Tartu Ülikooli professor Helle Karro.

Ühe külalisesinejana räägib Hollandi Utrechti Ülikooli sotsioloog ning rahvusvaheline ekspert seksuaal- ja reproduktiivtervise alal, professor Evert Ketting seksuaalharidusest, Maailma Terviseorganisatsiooni poolt koostatud Euroopa seksuaalhariduse standarditest ning Eestis läbiviidud uuringute tulemustest. Professor Ketting on lausunud: "Eesti koolides juurutatud kohustusliku seksuaalhariduse programm ning üleriigiline noortele suunatud seksuaal- ja reproduktiivtervise alaste nõustamiskeskuste võrgustiku töö on silmapaistvad ja järgimistväärivad edulood rahvusvahelises plaanis, mida on tunnustanud mitmed ÜRO organisatsioonid, nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja UNESCO."

Lisaks tutvustab Jari Kempers, Qualis Health Economics terviseökonomist Hollandist analüüsi juba enam kui kakskümmend aastat Eestis tegutsenud noorte nõustamiskeskuste majanduslikust tasuvusest.

Mittetulundusühing Eesti Seksuaaltervise Liit registreeriti 1994. aasta 18. novembril Eesti Pereplaneerimise Liidu nime all, 2005. aastast alates on organisatsiooni nimeks Eesti Seksuaaltervise Liit. Alates 1995. aastast on liit Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (International Planned Parenthood Federation) liige. Seksuaaltervise Liidule kuulub seksuaaltervise kliinik, liit koordineerib 19 noorte nõustamiskeskuse tegevust üle Eesti.

Eesti Seksuaaltervise Liidu missiooniks on kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamine ning seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste kaitsmine Eestis.

„Kahekümne aasta jooksul on Eesti Seksuaaltervise Liit andnud oma panuse eestimaalaste seksuaalharidusse ja pakkunud seksuaaltervisealaseid teenuseid noortele koostöös mitmete riigiasutuste ja teiste mittetulundusühendustega. Organisatsiooni loomisest alates on Eesti Seksuaaltervise Liidu algatusel alustatud mitmete traditsiooniliselt tabuteemadeks olnud inimese seksuaalsusega seotud valdkondade käsitlemist ja lahtimõtestamist. Püüdleme selle poole, et seksuaaltervisealased teenused ning tõenduspõhine informatsioon oleksid kõigile jätkuvalt kättesaadavad, et Eestis tehtud otsused põhineksid seksuaalõiguste kui inimõiguste austamisel ja olemasolevatel teadusuuringutel inimeste seksuaaltervise ja -käitumise kohta," kinnitas ESTL president Mairi Kaha.

Eesti Seksuaaltervise Liit tänab kõiki oma koostööpartnereid ja toetajaid.

 

Lisainfo:
Eesti Seksuaaltervise Liit
mob 5665 4313
estl@estl.ee
www.amor.ee, www.estl.ee