Uudised / Laste vigastuste ennetusprojekt "Aga Mina" stardib Tartust

Esimese omavalitsusena alustab Tartu linn koostööd MTÜ-ga Aga Mina laste vigastuste vältimiseks ja sellekohase teadlikkuse suurendamiseks. Pilootprojekti raames saavad kõik 31 Tartu linna munitsipaallasteaeda põrandamängud, mille abil omandavad lapsed teadmisi vigastuste vältimisest.

Mängud antakse lasteaedadele üle kolmapäeval, 11. veebruaril toimuval Tartu koolieelsete lasteasutuste juhtide infopäeval.

„Mul on hea meel, et Tartu kaasati sellesse projekti ja meie lasteaiad saavad proovida uut õpetlikku mängu, mis lisaks mängurõõmule annab ka eluks väga vajalikke teadmisi," ütles Tartu abilinnapea Tiia Teppan.

MTÜ Aga Mina eesmärk on koostöö raames piloteerida eelmisel aastal valminud põrandamängu, mis õppevahendina aitab lasteaiaõpetajatel läbi viia vestlusringe olmevigastuste teemal. Mängus osalejad saavad testida oma teadmisi põletuste, mürgistuste, kukkumiste ja muude traumade ennetamise osas. Mängu eesmärk ei ole lapsi "mulli sisse panna" ja võimalike olmetraumade tekkimisega seotud tegevusi keelata, vaid pigem õpetada neid ohte märkama ja teadvustama ning ohuolukorda teadlikult vältima.

Põrandamängud antakse kõikidele Tartu linna munitsipaallasteaedadele. Lasteaiad testivad neid kahe kuu jooksul ning annavad siis mängu kohta tagasisidet. Mängud jäävad lasteaedadele ka pärast pilootprojekti lõppu.

Põrandamäng on loodud jätkuna 2014. aasta kevadel valminud vigastuste vältimise teemalisele lasteetendusele „Aga Mina". Nii etendus kui ka mäng valmisid Riveta Klubi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tervisedenduse Ühingu, Mürgistusteabekeskuse, SA Tallinna Lastehaigla, Tallinna- ja Harjumaa traumaennetusnõukogude koostöös ning rahastajaks oli Hasartmängumaksu Nõukogu.

MTÜ Aga Mina juhatuse esimees Tamo Vahemets usub, et Tartu linnaga algatatud projekt on heaks eeskujuks ka teistele omavalitsustele. "Loodan, et Tartu linna eeskujul jõuavad nii etendused kui ka põrandamängud kõikidesse Eesti lasteaedadesse. Mida varem lapsed õpivad neid ümbritsevas keskkonnas varitsevaid ohte märkama ja ära tundma, seda harvem vajavad nad oma eluteel arstiabi," lisas ta.

 

Lisainfo:
Tamo Vahemets
MTÜ Aga Mina juhatuse esimees
mob 504 5112
info@agamina.ee
www.agamina.ee