Uudised / Seminari raames külastasid Eestit maailmas hinnatud perede ja laste eksperdid

6. juunil toimus Meriton Grand Conference ja Spa hotellis (Paldiski mnt. 4, Tallinn) seminar "Positiivse vanemluse toetamine laste emotsionaalsete ja käitumisprobleemide ennetamisel ja vähendamisel".

Seminar keskendus vanemluse olulisusele lapse arengus ning vähese kasvatusoskuse negatiivsele mõjule lapse tulevikuväljavaadete osas. Vaatluse alla tuli, kuidas kasvatusoskusi ja seeläbi laste arenguvõimalusi tõenduspõhiste programmidega parandada. Seminaril esinesid ettekannetega kaks maailma tippeksperti, kes on tunnustatud konsultandid riikide valitsustele ja suurtele organisatsioonidele ennetustegevuse kavandamisel.

Professor Matthew Sanders tutvustas vanemlike oskuste parandamisele suunatud programmi Triple P (Positive Parenting Program), mille ta töötas välja tuginedes pikaajalisele praktilisele töökogemusele ning mahukatele uurimistöödele Austraalias Queenslandi Ülikoolis. Seminari teine peaesineja on laste- ja perepsühholoogia professor Frances Gardner (Oxfordi Ülikool), kes on üks maailma juhtivaid eksperte laste ja noorukite vaimse tervise ja käitumisprobleemide valdkonnas. Samuti on ta Oxfordi Ülikooli Tõenduspõhise Sekkumise Keskuse üks direktoritest.

Programmi Triple P eesmärgiks on suurendada vanemate teadmisi ning tõsta nende enesekindlust laste kasvatamisel. Teiseks suuremaks rõhuasetuseks on edendada laste jaoks stimuleerivat, turvalist ja kaasavat kasvukeskkonda ning seeläbi edendada laste igakülgset arengut. Senised tulemused mitmel pool maailmas on näidanud, et pärast programmi elluviimist ilmnes märkimisväärselt vähem füüsilise väärkohtlemise juhtumeid, väärkohtlemisest tulenevate vigastuste tõttu laste haiglasse paigutamist ja kiirabikülastusi ning laste paigutamist hooldusasutustesse.

Triple P on võetud kasutusele 22 riigis. Järgmisest aastast lisandub nende sekka ka Eesti. Positiivse vanemluse arendamisele suunatud tegevused sisalduvad nii Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis kui Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud "Laste ja perede arengukavas 2012 – 2020".Lisainfo:

  • Helena Nõmmik
  • Sotsiaalministeerium
  • Pressiesindaja
  • helena.nommik@sm.ee
  • 6269 321
  • 53 304 974