Uudised / Sotsiaaltöö ajakiri analüüsib Eesti sotsiaalkaitse valikuid ning võimalusi vaesuse ...

Aasta esimeses ajakirja Sotsiaaltöö numbris (1/2015) analüüsitakse Eesti sotsiaalpoliitikat ning seda, kuidas vähendada vaesust ja parandada perede toimetulekut. Numbri eriteemaks on laste asendushooldus. Oluline, arutelu vääriv teema on ka juhtide roll sotsiaaltöös.

Artiklite tutvustus:

 • On aeg muuta hoiakuid heaolupoliitika suhtes! Ülikoolide teadlased analüüsivad Eesti sotsiaalpoliitikat ning eri erakondade poolt pakutud viise seatud eesmärkide saavutamiseks.
  • Lauri Leppik (Tallinna Ülikool) vaatleb Eesti nelja suurema erakonna valmimislubadusi ning tõdeb, et arvestades tänast reaalsust on Põhjamaade heaolu taseme saavutamiseni veel pikk tee.
  • Jüri Kõre (Tartu Ülikool) analüüsib Eesti seniseid jõupingutusi Euroopa Liidu strateegiates püstitatud eesmärkide täitmiseks ning valimistel kandideerivate erakondade pakutud lahendusi.
  • Zsolt Bugarszki (Tallinna Ülikool) toob välja, et madalate sotsiaalkaitsekuludega ja üksnes majanduskasvule rõhuv poliitika pole jätkusuutlik: nii Euroopa Liit kui suured rahvusvahelised organisatsioonid on jõudnud arusaamisele, et majandus- ja sotsiaalareng peab toimuma käsikäes.
 • Kuidas mõõdetakse absoluutset ja suhtelist vaesust ning mis tegurid vaesuse statistikat mõjutavad; missuguseid meetmeid perede toimetuleku parandamiseks soovitab valmiv perepoliitika roheline raamat, sellest kirjutavad Hede Sinisaar ja Hanna Vseviov sotsiaalministeeriumist.
 • Numbri eriteemaks on laste asendushooldus. Ministeeriumis valminud roheline raamat annab suunad valdkonna arendamiseks. Oma mõtteid ja kogemusi jagavad TÜ Pärnu kolledži lektor Valter Parve, kasuvanem Kadri Leivategija ja persooniloos Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu juht Meelis Kukk.
 • Õiguskantsleri kantselei nõunikud Nele Parrest ja Kärt Muller kirjutavad, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni valguses tuleb Eestis taaskord reformida piiratud teovõimega inimeste eestkostesüsteemi.
 • Tartu Ülikooli külalisprofessor Hans van Ewijk kutsub arutlema selle üle, missuguseid juhte on vaja Eesti sotsiaaltöös.
 • Veel saab ajakirjanumbris lugeda Eesti Toidupanga tegevusest ja koostööst sotsiaaltöötajatega; sotsiaalsest segregatsioonist linnaruumis; Erasmus+ programmis osalenud Tallinna ülikooli sotsiaaltöö instituudi tudengite muljeid ja paljut muud.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub neli korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.Lisaks paberväljaandele ilmub 11 korda aastas ehk iga kuu (v.a juuli) Sotsiaaltöö tasuta elektrooniline uudiskiri.

 

Lisainfo:
Regina Lind
Sotsiaaltöö ajakirja vastutav toimetaja
tel 659 3931
ajakiri@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee