Uudised / Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  • Autor:Eesti Karskusliit
  • 13. Märts 2015

Eesti Karskusliit korraldab 2015. aastal Norra toetuste ja Sotsiaalministeeriumi rahastamisel sotsiaalkampaania, mis keskendub alkoholi tarvitamisega seotud teistele ulatuvale kahjule ning avab projekti koos erinevate partneritega 30. märtsil aset leidva konverentsiga.

Passiivne joomine, nagu passiivne suitsetamine, viitab kahjule, mida põhjustatakse teistele alkoholi joomisel. Nende kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ja kaaskodanike häirimine.

"Alkoholi tarvitamise ja sellega seonduva kahju teemat käsitletakse liiga sageli peamiselt indiviidi isikuvabaduse vaatenurgast ehk siis põhimõttest "ise tean, mis teen" lähtuvalt," selgitab idee tausta Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. "Kuna aga alkohol on meeli muundav sõltuvusaine, mõjutab iga inimese alkoholi tarvitamine ka kedagi teist ning peamiselt on sellise passiivse joomise rollis just lapsed ja perekond. Muidugi on kõige probleemsem alkoholi liigtarvitamine, kuid samas on selge, et lapsed saavad isa alkoholi tarvitamise mõju tunda juba kaugelt enne, kui isa maks hakkab valutama."

Niinimetatud passiivne joomine või teistele tekitatud kahju (harm to others) on rahvusvahelises teadusmaailmas ning ka alkoholipoliitikas üha enam tähelepanu pälvimas. 30. märtsi konverentsil kõnelevadki kolm teadlast, kes on oma riigis osalenud vastavasisulise raporti koostamisel. Dr Ann Hope, Trinity Kolledzist Dublinis, Iirimaal, on Iiri "Harm to others" raporti peaautor ning uurinud seda teemat ka Šotimaa kontekstis. Dr Inger Synnøve Moan töötab Norra alkoholi- ja narkootikumide uurimisinstituudis (SIRUS), kus üheks tema peateemaks on samuti passiivne joomine ja selle mõju laiemale ühiskonnale. Dr Christoffer Tigerstedt töötab Soome riikliku tervise ja tervishoiu instituudis ning on Soome vastava raporti kaasautoriks.

Konverentsil tutvustatakse ka Karskusliidu projekti erinevaid elemente, mille hulka kuulub vastav koduleht, TV- ja raadioklipp jne. Osalemine on kõigile tasuta. Ingliskeelsed ettekanded tõlgitakse eesti keelde.

Konverentsi aitavad korraldada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Põhjamaade alkoholi- ja narkopoliitika võrgustik NordAN ning Norway Grants ja Sotsiaalministeerium.

Konverentsi koduleht: http://www.passiivnejoomine.ee/konverents

Palume registreeruda hiljemalt 26. märtsiks.

 

Lisainfo:
Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
mob 526 1884
lauri@ave.ee