Uudised / Koole oodatakse kandideerima 2015. aasta “Hooliva klassi” programmi

Koole oodatakse kandideerima 2015. aasta “Hooliva klassi” programmi

  • Autor:SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
  • 13. Märts 2015

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub koole osalema programmis "Hooliv klass", mis on mõeldud 6.–7 ja 11. klassidele. Programmi eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. Programm on ennekõike abiks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisega.

Hooliv klass mitteformaalne ee2015. aasta programmi saavad kandideerida klassid üle Eesti. Kokku saab osaleda viis klassi. Sellel aastal kaasatakse kaks eri vanusegruppi: noored, kes on 2015. aasta sügiseks 6–7. või 11. klassis. Programmi käigus vaadeldakse klassi ja klassijuhatajat meeskonnana. Kindlustamaks klassiga toimuva muutuse püsivust on oluline, et klassijuhatajat toetaks ka tugimeeskond (nt huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhtaja, kohaliku noortekeskuse või noorteorganisatsiooni noorsootöötaja, lapsevanem jt).


2015. aasta projektis osalevad klassid valitakse välja koolide kirjalike sooviavalduste põhjal, milles on oluline välja tuua järgmised aspektid:

  • klassijuhataja motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks);
  • tugimeeskonna koosseis (lisaks klassijuhatajale vähemalt neljaliikmeline meeskond, kellest üks on noorsootöötaja) ja valmisolek osaleda kõikides programmi tegevustes.

Programmi ülesehitus:

1. Koostöös koolitajaga väljakutsete kaardistamine ja eesmärkide seadmine (sh koos klassiga).

2. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (mai 2015) noortelaagris.
Teemad: grupiprotsessid, usaldussuhte loomine, väärtustega tegelemine, grupiprotsesside analüüs ja juhtimine, tagasisidestamine, meeskonnatöö alused ja harjutused.

3. Kahepäevane koolitus klassile (september 2015) noortelaagris.
Teemad: klassi meeskonnatunde tugevdamine, meeskonnatöö oskuste lihvimine, oma tugevuste teadvustamine ja kasutamine meeskonnatöös.

4. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (oktoober 2015) noortelaagris.
Teemad: protsessi hindamine, kolleegide toetamine, keeruliste olukordade lahendamine koolis.

5. Programmi kokkuvõtete tegemine koolis (detsember 2015).
Lõplik programm koos teemadega kujuneb välja vastavalt valitud klasside ja tugimeeskondade vajadustele.

Lisaks sellele toetab koolitaja klassijuhatajat mentortundide raames. Koolitustegevuste kõrval viib klassijuhataja koos oma klassi ja tugimeeskonnaga ellu hoolivust ja meeskonda toetavaid tegevusi koolis.

Koolitusprogramm on osalevatele klassidele tasuta (v.a tugimeeskonna ja klassi transport). Kandideerimistähtaeg on 30.03.2015 (k.a).

Kandideerimisvormi leiad siit.

Lisainfot projekti eelmise aasta tulemuste kohta saad siit. Eelmisel aastal hindasid osalejad programmi igati positiivselt ning selle mõju kinnitavad nii uuringutulemused kui osalenud nelja klassi praktilised näited klasside igapäevaelust. 2014. aasta lõpus pälvis „Hooliv klass" Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi noortevaldkonna aasta koostöö tiitli.

 

Lisainfo:
Marit Kannelmäe-Geerts
"Hooliv klass" projektijuht
tel 626 8990
marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee
http://mitteformaalne.ee/

Foto pärineb veebilehelt http://mitteformaalne.ee/