Uudised / 22. märtsist on keelatud ka tubakatootega sarnaselt kasutatavate toodete reklaamimi...

Tarbijakaitseamet juhib tähelepanu, et pühapäeval, 22. märtsil jõustub tubakaseaduse muudatus, millega laieneb reklaamikeeld lisaks tubakatoodetele ka neid imiteerivatele toodetele sõltumata nende nikotiinisisaldusest.

Edaspidi on keelatud reklaamida kõiki tubaka- ja neid imiteerivaid tooteid, mille alla kuuluvad edaspidi lisaks seni keelatud tubakatoodetele ka e-sigaretid, vesipiibud, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende nikotiinisisaldusest. Keelatud on reklaamida ka nende tarvikuid, nagu sigaretipaberid ja -hülsid ja nende täitmise seadmed, filtrid, filtreerivad piibupesad ja filtripadrunid, sigari- ja sigaretipitsid jms.

Reklaamikeeld puudutab ka tubakatoodete ning nende kasutamise ja tarvikutega seonduvaid kaubamärke. See on lubatud üksnes juhul, kui seda kasutatakse teiste kaupade või teenuste tähistamiseks ning ei väljenda sõnas ega kujuta pildis tubakatoodet või sellega seonduvate toodete tarbimist.

Reklaame, mis on avalikustatud enne pühapäeva, võib kasutada mitte kauem kui kaks kuud. Siiski peavad need jätkuvalt olema neutraalsed ega tohi viidata tervislikkusele või sisaldada suitsetamisega seotud elemente, nagu aur (suits), suitsetavad inimesed jms.

Ettevõtjad peavad silmas pidama, et enne 22. märtsi avaldatud vesipiibureklaami ei tohi avalikustada kui seda reklaamitakse koos vesipiibus kasutatava tubakaga. Pärast kahekuulist üleminekuaega ei tohi reklaamida ka vesipiipu näiteks taimesegude, mineraalkivikeste vms koos.

Sama piirang kehtib e-sigareti ja -vedelike reklaamimisele, kus üheks olulisemaks asjaoluks on, et reklaamis ei tohi viidata suitsetamise kui käitumishäire ravile, leevendamisele või tõkestamisele. Kuna siiani pole e-sigareti tervislikkus ja ohutus tõendatud, siis igasugused sellekohased väited on eksitavad ja seetõttu ka keelatud.