Uudised / Artiklite kogumik annab ülevaate kooliõpilaste tervisest ja tervisekäitumisest 1994...

Täna avalikustati rahvusvahelise kooliõpilaste tervise ja tervisekäitumise uuringu (HBSC) tulemuste põhjal kokku pandud artiklite kogumik, mis annab ülevaate trendidest 16-aastase perioodi (1994–2010) vältel.

Uuring toimub igal nelja aasta tagant ning sellesse on haaratud 11–15-aastased noorukid üle Euroopa ja Põhja-Ameerika. Osalevate riikide arv on iga uuringuga kasvanud, olles 2010. aastal üle 40 riigi. HBSC uuringu rahvusvaheline koordinatsioonikeskus asub Šotimaal St Andrewsi Ülikooli juures ja seda juhib professor Candace Currie.

Kogumik sisaldab 21 artiklit, mille on kirjutanud uuringu võrgustikku kuuluvad teadlased.

Üldise trendina toovad nad välja, et praegused noored on õnnelikumad ja tervemad kui nende eakaaslased eelmisel aastakümnel, samas on mõnes võtmerühmas teatud valdkonnas täheldatud ka negatiivseid trende. Näiteks oli väiksema majandusliku kindlustatusega õpilaste seas rohkem tervisekaebusi.

Trendide kogumik on publitseeritud European Journal of Public Health lisanumbrina ja on täistekstidena kättesaadav lingil http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_2.

Ingliskeelne pressiteade (.pdf)