Uudised / Õpetajad on oodatud täienduskoolitusele sooteadlikkusest koolis

Õpetajad on oodatud täienduskoolitusele sooteadlikkusest koolis

  • Autor:Poliitikauuringute Keskus Praxis
  • 01. Aprill 2015

Kevadel toimub Tallinnas ja Tartus täienduskoolitus "Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?", mille eesmärk on tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis. Praktiliste näidete, rühmatööde ja arutelude kaudu pööratakse tähelepanu ühele õppekava üldosa olulisele teemale – soolisele võrdõiguslikkusele hariduses.

Õpetajate hoiakud ja käitumine mängib soolise võrdõiguslikkuse edendamisel olulist rolli. Uuringud on kinnitanud, et poisse ja tüdrukuid koheldakse koolis erinevalt ning nende võimalused õppida ja haridust omandada on seetõttu samuti erinevad. See viib erinevusteni õppeedukuses, koolikeskkonna tajumises ning erialavalikutes.

„Koolis toimuv mõjutab võrdõiguslikkust ka muudes eluvaldkondades, näiteks perekonnas, hiljem tööturul ja ühiskonnas laiemalt. Seetõttu on sooteema lõimimist koolide õppekavadesse peetud üheks parimaks viisiks soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks pikemas perspektiivis," selgitab temaatika vajalikkust üks koolituse korraldajaist Helen Biin Praxisest.

Riiklikus õppekavas on sooteadlik lähenemine samuti tähtsal kohal. „Koolitus aitabki paremini mõista, miks on teema üldse õpetajatele oluline ning kas ja kuidas saab koolis sooteadlikult toimida," lisab teine koolitaja Eve Mägi.

Koolitusel tutvustatakse stereotüüpide tekkimise mehhanisme ja arutakse selle üle, kas ja kuidas haridusasutused soostereotüüpe loovad ning edasi kannavad, milline on selle protsessi mõju õppijale ning milline on õpetajate roll stereotüüpide murdjana. Täienduskoolitusel tutvustatakse erinevaid praktilisi lahendusi.

Koolitus on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele, sh karjäärinõustajatele, psühholoogidele, õppe- nõustajatele. Täienduskoolituse läbinud osalejad oskavad määratleda viise, kuidas toetada poiste ja tüdrukute võimete avaldumist ning on teadlikud meetoditest, kuidas oma igapäevatöös stereotüüpe märgata ja nende taastootmist vähendada.

Aprillis ja mais toimuvad kahepäevased pilootkoolitused on tasuta, kuid ei sisalda toitlustust. Vajalik on eelnev registreerumine!

Tartus: 22. aprill ja 27. mai 2015, Salme 1a. Registreerumine kuni 6.04 siin!
Tallinnas: 24. aprill ja 29. mai 2015, Tornimäe 5. Registreerumine kuni 6.04 siin!
Maht: 16 h auditoorset tööd ja 8 h individuaalset tööd
Õppejõud: Helen Biin, Eve Mägi

Koolitus on välja töötatud mõttekeskuse Praxis projekti „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse" raames ning seda rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist.