Uudised / 7. aprillil tähistatakse ülemaailmset toiduohutusele pühendatud päeva

7. aprillil tähistatakse ülemaailmset toiduohutusele pühendatud päeva

  • Autor:WHO esindus Eestis, Põllumajandusministeerium
  • 07. Aprill 2015

Sel aastal on WHO Maailma tervisepäev pühendatud toiduohutusele, et juhtida tähelepanu võimalikele toiduga seotud riskidele ning tõsta teadlikkust ohutust toidukäitlemisest kogu toiduahelas toidu tootmisest tarbimiseni.

Toiduohutuse tagamine hõlmab kõiki rakendatavaid meetmeid toidu esmatootmise, töötlemise, pakendamise, ladustamise, veo, turustamise, käsitsemise ning tarbijale müümise või toitlustusasutustes pakkumise käigus. Esmane vastutus toiduohutuse eest on toidukäitlejail.

Tarbijail on võimalik toiduga levivaid haigusi ennetada järgides kodusel toiduvalmistamisel viit toiduohutuse põhimõtet – hoia puhtust, hoia valmistoit toorest lahus, kuumuta korralikult, säilita toitu ohutul temperatuuril ning kasuta ainult puhast vett ja värsket toorainet.

Toidutekkeliste haiguste esinemine on endiselt probleem nii arengumaades kui arenenud riikides. Toiduga levib rohkem kui 200 erinevat nakkust ning igal aastal sureb maailmas toidust põhjustatud haiguste tõttu ligi 2 miljonit inimest.

Eestis diagnoositi Terviseameti andmetel 2014. aastal kokku 2668 toidu kaudu leviva haiguse juhtu, neist 93 salmonelloosi ja 308 kampülobakterenteriidi juhtumit.

Lisamaterjal:

Toidutekkeliste haiguste globaalse koormuse hinnang (inglise keeles) http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/

 

Teate edastas:
Eva Lehtla
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
tel 6256 255, mob 5564 3691