Uudised / Eesti Seksuaaltervise Liidu toel valmisid eesti keeles Maailma Terviseorganisatsioo...

Standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele.

Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsete standarditega saab tutvuda siin.

Standardite loomise vajadus lähtus seksuaaltervisega seotud väljakutsetest: näiteks HIV ja mõne seksuaalsel teel leviva haiguse levik, mõnes riigis on teravaks probleemiks teismeliste rasedused ja seksuaalvägivald, kaasaegne meedia käsitleb seksuaalsust kallutatult jne. Lapsed ja noored peavad olema seksuaalsusest teadlikud nii selle riskide kui ka inimese eluga seotud rikastavate külgede poolest, et neil kujuneks välja positiivne ja vastutustundlik suhtumine oma seksuaalsusesse. Nii suudavad nad käituda vastutustundlikult mitte ainult enda, vaid ka teiste suhtes.

Kai Part Tartu Ülikoolist ja Seksuaaltervise Liidust: „Hea meel, et Euroopa seksuaalharduse standardid on nüüdsest ka eesti keeles kättesaadavad – see annab võimaluse nii õpetajatele, huvitatud lastevanematele kui sotsiaaltöötajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele leida vastuseid küsimustele, mis teemasid, mis vanuses ja mis kontekstis käsitleda. Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide väljatöötatud seksuaalhariduse standardid toetuvad igati lapse psühhoseksuaalse arengu kaasaegsele käsitlusele."

Merike Kull, Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor ja inimeseõpetuse ühingu liige: „Viimaste aastate inimeseõpetuse õppevara arendamisel oleme juba lähtunud Euroopa seksuaalhariduse standardite põhimõtetest, sest inglisekeelne versioon on olnud kättesaadav juba aastast 2010. Nii tulevaste arstide kui ka inimeseõpetuse õpetajate ettevalmistusel ülikoolis on see dokument olnud seksuaalhariduse teemade käsitlemisel aluseks".

„Seksuaalhariduse teemad, mis on inimeseõpetuse ainekavas praegu kehtivas riiklikus õppekavas, põhinevad suures osas nendel põhimõtetel, aga 2017. a õppekava korrigeerimisel tuleb kindlasti see dokument taas abivahendiks võtta," ütles Haridusministeeriumi üldhariduse peaekspert Kersti Kivirüüt.

Standardid on koostatud vastuseks hiljuti ilmnenud vajadusele luua ühtsed Euroopa seksuaalhariduse standardid. WHO Euroopa piirkond koosneb 53 riigist ja hõlmab suurt geograafilist ala Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini. Enamikus Lääne-Euroopa riikides on nüüdseks olemas seksuaalhariduse riiklikud suunised või miinimumstandardid, kuid seni ei ole koostatud soovituslikke standardeid kogu Euroopa piirkonna või Euroopa Liidu tasandil. Käesolev dokument on esimene samm selle lünga täitmiseks.
Samuti on dokumendi eesmärgiks laiemalt kaasa aidata holistilise seksuaalhariduse (ingl k holistic sexuality education) levikule. Holistiline seksuaalharidus annab lastele ja noortele tasakaalustatud ja teadmistel põhinevat korrektset teavet seksuaalsuse kõikide aspektide kohta ning samal ajal aitab neil arendada oskusi, et vastavalt sellele teabele käituda. See soodustab lugupidavate ja avatud hoiakute kujunemist ning aitab luua võrdõiguslikke ühiskondi.

Traditsiooniliselt on seksuaalharidus keskendunud seksuaalsusega seotud riskidele, nagu soovimatu rasedus ja seksuaalsel teel levivad haigused. Selline negatiivne lähenemine on lastele ja noortele sageli hirmutav. Veelgi enam – see ei vasta nende vajadusele saada teadmisi ja oskusi ning enamasti ei haaku selline lähenemine üldse nende eluga. Holistiline lähenemine, mis põhineb arusaamal seksuaalsusest kui inimese potentsiaali osast, aitab lastel ja noortel saada esmavajalikud teadmised ja oskused, et määratleda oma seksuaalsust ja suhteid, olles erinevatel arenguastmetel. See lähenemine toetab ja jõustab neid elama oma seksuaalsuses ning suhetes täisväärtuslikku ja vastutustundlikku elu. Samuti on need oskused hädavajalikud, et kaitsta end võimalike riskide eest.

 

Lisainfo:
Katrin Pahka
Kommunikatsioonijuht
Eesti Seksuaaltervise Liit
katrin@estl.ee 
mob 5635 9359
www.amor.ee