Uudised / Euroopa Parlament: alkohoolsete jookide pakendil peaks olema info kalorsuse kohta

29. aprillil 2015 vastuvõetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles hiljemalt 2016. aastal esitama ettepanekud alkohoolsete jookide kalorisisalduse märkimise kohta pakenditele. Resolutsioon kutsub üles vastu võtma uue ELi alkoholistrateegia, mis keskenduks pingutuste tõhustamisele noorte alkoholi tarbimise vähendamiseks ja alkoholijoobes juhtimise ning raseduse ajal alkoholi tarbimise vähendamisele.

Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles "alustama koheselt tööd uue ELi alkoholistrateegia (2016–2022) väljakujundamisega, et pakkuda liikmesriikide valitsustele tuge alkoholist põhjustatud kahju vastu võitlemisel". Strateegia eesmärkide hulka peaks kuuluma andmete kogumise täiustamine, ennetusmeetmete ja ravi parandamine ja sõiduki joobeseisundis juhtimise tõttu juhtuvate õnnetuste vähendamine.

Kalorisisalduse ja koostisainete märkimine pakendile

  • Saadikud nõuavad, et Euroopa Komisjon koostaks viivitamatult aruande, milles hinnatakse, kas alkohoolsetele jookidele tuleks edaspidi kohaldada toote koostisosade ja toitumisalase teabe esitamise nõuet.
  • Nad rõhutavad, et niipea kui võimalik, peaks märgistel selgesti kirjas olema vähemalt alkohoolsete jookide kalorisisaldus ning paluvad Euroopa Komisjonil esitada vastav õigusakti ettepanek hiljemalt 2016. aasta jooksul.
  • Samuti kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni kaaluma ELi hõlmava märgistuse loomist, millega hoiatataks tarbijat joobes sõidukijuhtimise ohtude eest ja hoiatataks rasedaid naisi alkoholi tarbimise eest.

Saadikud nõuavad, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi noorte kaitsmiseks alkoholist põhjustatud kahju eest, jõustades rangelt riiklikke vanusepiiranguid. Samuti soovitatakse liikmesriikidel jälgida alkoholireklaami mõju noortele, et vähendada nende kokkupuudet sellega. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles hoolikalt kaaluma sellise riikliku poliitika kehtestamist, mille eesmärk on vältida väga odava alkoholi müüki.

Parlament palub Euroopa Komisjonil võtta vastu meetmeid, et nõuetekohaselt reguleerida alkoholi piiriülest müüki internetis ja kutsub liikmesriike üles korraldama teavituskampaaniaid rohke alkoholitarbimise ohtudest, eelkõige alaealiste seas, ning tegema täiendavaid jõupingutusi alkoholijoobes juhtimisega seotud liiklusõnnetuste vähendamiseks.

Menetlus: küsimus suuliseks vastamiseks, resolutsiooniga

*****************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: "ELi uus alkoholistrateegia on ajendatud dramaatilistest sotsiaal-majanduslikest arengutest, seega vajalik ning probleeme selgelt teadvustav. Resolutsioon ühendab harvanähtavalt kõik fraktsioonid, mis on erakordselt tugev sõnum Komisjonile ja liikmesriikidele. Toiteväärtuse ja kalorsuse osutamine pudelil oleks minu arvates mõttekas."

Kaja Kallas: "On viimane aeg pöörata tähelepanu üldisele alkoholipoliitikale Euroopas. Eriti oluline on seejuures suunata teravik noorte alkoholi tarbimise vähendamisele."

Urmas Paet: "Alkoholipoliitika osas pean oluliseks alkoholi tarvitamise tõkestamist alaealiste hulgas. Tuleb silmas pidada, et alkohol ei oleks noortele kättesaadav ning teha ka teavitustööd alkoholi tarvitamisega kaasnevatest ohtudest." 

 

Lisainfo:

Jaan Soone
Pressiteenistus
press-ET@europarl.europa.eu