Uudised / 12. mail peetakse kolmas vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad

Teisipäeval, 12. mail kl 12–15.30 toimub Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42) inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor. Olümpiaadi avab sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Vabariiklikku vooru on kutsutud 80 õpilast 5.–8. klassist üle Eesti, kelle tulemused osutusid piirkonnavoorus kõige paremateks. Piirkonnavoor toimus veebipõhiselt aprillis ja sellel osales 1155 õpilast.

Kohapeal tuleb lahendada ülesandeid nii individuaalselt kui grupitööna. Õpilased panevad oma teadmised proovile näiteks tervisliku toitumise, esmaabi, kehalise aktiivsuse, murdeea muutuste ja probleemide eduka lahendamise kohta.

Inimeseõpetuse Ühingu esinaise Margit Kagadze sõnul annab vabariiklik olümpiaad põhikooli õpilastele võimaluse võrrelda enda teadmisi ja oskusi inimeseõpetuses. „Olümpiaadi korraldamisega edendatakse väga erinevate üldpädevuste nagu väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus- ja sotsiaalne pädevus õpetamist üldhariduskoolides ning tunnustatakse tublimaid õpilasi ja õpetajaid," lausus Kagadze.

Olümpiaad põhineb inimeseõpetuse õpitulemustel, mis on kirjas põhikooli riiklikus õppekavas.

Inimeseõpetus on alates 1996. aastast eraldiseisev õppeaine kõikides kooliastmetes. Inimeseõpetuse üldeesmärk on toetada õpilase kujunemist sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks.

Aineolümpiaadi korraldab Inimeseõpetuse Ühing koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Teaduskooliga. Olümpiaadi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Inimeseõpetuse Ühing (IÜ) on mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab inimeseõpetuse õpetajaid ja arendajaid. IÜ igapäevane töö tähendab infovahetust, koostööd haridusorganisatsioonidega, õppematerjalide loomist ja kaasalöömist õppekavaarenduses. IÜ loodi 2003. aastal ning tänaseks on sellel liikmeid üle Eesti ligi 90.

 

Lisainfo:
Margit Kagadze, Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse esinaine
inimese.opetus@mail.ee 
mob 5347 4137
www.inimeseopetus.eu