Uudised / Sotsiaalministeerium edendab lapsevanemate suhtlemisoskusi

Sotsiaalministeerium edendab lapsevanemate suhtlemisoskusi

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 01. Juuni 2015

Rahvusvahelise lastekaitsepäeva puhul tuletab Sotsiaalministeerium meelde, et 1. jaanuarist 2016 hakkab kehtima uus lastekaitseseadus, millega tõstetakse lapse huvid senisest kõrgemale ja selgesõnaliselt keelustatakse lapse kehaline karistamine.

Uue lastekaitseseaduse kohaselt on lapse hooletusse jätmine, tema vaimne, emotsionaalne ja seksuaalne väärkohtlemine ning kehaline karistamine keelatud. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on loomulikult lapsevanemal, kuid uue seaduse kohaselt peavad nii riik kui kohalik omavalitsus pakkuma vanematele selleks vajalikku tuge. Nii riigil kui omavalitsustel on kohustus arendada tegevusi, mis aitavad probleeme ennetada.

"Sellega võtab riik endale selge vastutuse tagada kõigile lastele nende põhiõigused ja pakkuda neile turvalist keskkonda kasvamiseks ja arenguks. Kahjuks esineb Eestis lubamatult palju laste väärkohtlemise juhtumeid. Laste heaolu tagamise seisukohalt on äärmiselt oluline, et lapsevanem oskaks laste kasvatamisega seotud olukordi lahendada vägivallavabalt, suunava käitumise ja eakohaste piiride kehtestamisega. Need oskused pole igaühe jaoks iseenesestmõistetavad või kaasasündinud, vaid vajavad teinekord õppimist. Ilmselt oleme me kõik lapsevanematena puutunud kokku olukordadega, kus jonniv laps ajab sõna otseses mõttes "harja punaseks" ning vanemal kaob enesekontroll, mistõttu ei pruugi me seetõttu alati adekvaatselt lapse käitumisele reageerida. Selliste olukordade rahumeelseks lahendamiseks on aga võimalik õppida lihtsaid ja toimivaid käitumisviise. Sel eesmärgil testib Sotsiaalministeerium hetkel eelkooliealiste laste vanematele mõeldud spetsiaalset koolituskava," selgitas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud koolituskava – positiivse vanemluse programmi esimene venekeelsetele perekondadele mõeldud koolituste sari toimus novembrist märtsini ja teine algas tänavu märtsis. Koolitused toimuvad Tallinnas, Narvas ja Tapal. Käesoleva aasta sügisest lisandub ka eestikeelne programm. Koolituste käigus õpib lapsevanem ära hoidma stressi ja tülisid tekitavaid olukordi, omandab uusi oskusi ja saab tuge lapsele piiride seadmisel. Koos arutatakse ja mängitakse läbi erinevaid lapse kasvatamisega seotud situatsioone ning seejärel proovitakse uusi oskusi kodus kasutada. Lisaks võtavad grupijuhid vanematega ühendust ka koolituste vahepeal, et uurida, kuidas neil uute oskuste rakendamisel läheb.

"Lapse kehalise karistamise keelu puhul on eesmärgiks seada nulltolerants igasugusele lapse väärkohtlemisele. Keelustamisest üksi aga ei piisa, vaid selle kõrval on oluline anda vanematele oskusi selleks, et nad oskaksid jõudu kasutamata oma lapsi kasvatada," lisas Margus Tsahkna.

Omandatud oskused aitavad ennetada laste käitumisprobleeme ning pikemas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ja koolist väljalangemine. Vanemlike oskuste arendamine aitab muuhulgas ära hoida psüühika- ja käitumishäireid, väärkohtlemist, terviseprobleeme.

Koolitusprojekti testimise esimeses etapis läbis neljakuulise programmi 59 lapsevanemat, kes täitsid koolituse eel ja järel ankeedi, kus nad hindasid erinevate probleemsete käitumisviiside esinemist oma lapsel. Kui enne koolitusi oli üle pooltel vanematest oma lapse käitumisega olulisi probleeme, siis koolitussarja järgselt oli selliseid vanemaid järgi jäänud vaid 14%. Pikemas perspektiivis on kavas arendada programmi selliselt, et see oleks kättesaadav kõikides Eestimaa piirkondades.

Kokku komplekteeritakse katseperioodil lapsevanematest 24 gruppi, neist 18 venekeelset ja 6 eestikeelset. Vene lapsevanemate koolitamisest alustati seetõttu, et rahvusvaheline venekeelne programm oli kasutamiseks juba olemas ning see alles vajas eesti keelde tõlkimist. Ühes lapsevanemate koolitusgrupis saab osaleda kuni neliteist inimest. Vanemlusprogramm on andnud häid tulemusi laste käitumisprobleemide vähendamisel paljudes riikides, sealhulgas Soomes, Rootsis, Inglismaal, Šotimaal, Norras, Venemaal, Austraalias, Hollandis jm.

Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" (Incredible Years) testimist viib Sotsiaalministeerium läbi koostöös Tervise Arengu Instituudiga Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" raames.

 

Lisainfo:
Oskar Lepik
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
oskar.lepik@sm.ee
tel 626 9321, mob 5333 7341