Uudised / OECD ministrid: mõistliku sotsiaalpoliitikata pole majanduse kiire ja püsiv taastum...

Eile ja täna Pariisis kohtunud OECD sotsiaalministrid tõdesid, et majanduse taastumisel on riikide sotsiaalpoliitikatel tähtis roll, sest tähelepanu vajavad nii tööturu taastumine, perepoliitika kui pensionipoliitika. Eriti oluliseks peeti kriisist saadud kogemusi ja eelkõige mõistliku tasakaalu leidmist riigi otseste rahaliste toetuste ning pakutavate teenuste vahel.

Pärast OECD liikmeks saamist eelmise aasta lõpus osales Eesti esimest korda ametliku liikmena OECD ministrite kohtumisel. Eestit esindanud sotsiaalminister Hanno Pevkur pööras oma sõnavõttudes tähelepanu just poliitikate stabiilsusele. "Hea näitena tõime Eesti vanemahüvitise ja universaalsete peretoetuste säilitamist kriisis, mis on aidanud viia Eesti iibe esimest korda üle kahekümne aasta taas positiivseks," ütles minister. "Samuti teeb heameelt, et kohtumisel vastuvõetud kommünikeesse lisati vajadus hinnata otseste rahaliste toetuste ning pakutavate teenuste efektiivsust ehk milline on mõistlik tasakaal toetuste ning teenuste vahel? Oleme sarnase ülesande püstitanud ka Eesti valitsuse tegevusprogrammis ja soovime lähtuda eelkõige põhimõttest, et riik toetab rohkem toetuse vajajaid ning neid, kellel on rohkem lapsi," märkis Pevkur.

OECD ministrite poolt heakskiidetud kommünikee käsitleb soovitusi sotsiaalpoliitika kujundamisel majanduse taastumisel, perede, noorte ja lastega seotud tegevusteks ning jätkusuutliku solidaarsuse edendamiseks. Kommünikeega on võimalik tutvuda pärast selle avaldamist OECD kodulehel.

Minister Hanno Pevkur osaleb 2.-3. maini Pariisis toimuval OECD sotsiaalministrite kohtumisel, mille teemaks on "Building a Fairer Future: the Role of Social Policy".