Uudised / OECD värske statistika võimaldab võrrelda riikide tervishoiukulutusi

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) avaldas oma andmebaasis riikide tervishoiukulude 2013. aasta andmed, mis pakub häid võimalusi võrrelda muutusi erinevates riikides.

Paljudes OECD Euroopa riikides vähenesid kulud tervishoiule. Eriti suur on tervishoiukulude vähenemine olnud Kreekas, Itaalias ja Portugalis. Eestis suurenesid tervishoiukulud 2013. aastal 4,4 protsenti ja tervishoiukulude osatähtsus SKP-st suurenes kuue protsendini. See jääb siiski alla 2009. aastale, mil see näitaja oli kõrgeim ehk 6,6 protsenti. Sama kehtib enamiku Euroopa riikide kohta – tervishoiukulud inimese kohta ei olnud 2013. aastaks veel ületanud 2009. aasta taset.

Väljaspool Euroopat asuvates OECD riikides on alates 2010. aastast tervishoiukulud suurenenud 2,5 protsenti aastas.

OECD riikides on tervishoiukulutused kasvanud koos majandusega, kuid alates 2012. aastast on nende osatähtsus SKP-st püsinud samal tasemel. See on kontrastiks majanduskriisile eelnenud aastatele, mil tervishoiukulutused kasvasid majandusest kiiremini.

Esialgsed andmed 2014. aasta kohta näitavad tosinas OECD riigis tagasihoidlikku kulude suurenemist, kuid kasv jääb siiski alla kriisieelsele tasemele.

Kolmveerand OECD riikide tervishoiukuludest on jätkuvalt pärit avalikest allikatest, kuid riigipoolsete kulude ohjamise meetmed on mõnedes riikides toonud kaasa suurenenud erasektori kulutused – seda nii eraravikindlustuse osa suurenemise, kui leibkondade kulutuste kasvu osas. Kreekas ja Portugalis on erasektori osa tervishoiukuludes suurenenud ligi nelja protsendipunkti võrra alates 2009. aastast, mis on suurim kasv OECD riikide hulgas ja mille tulemusena kattis erasektor 2013. aastal mõlemas riigis kolmandiku kõigist tervishoiukuludest.

Eesti puhul oli tervishoiukuludes kõige suurem erasektori osakaal 2007. aastal (26,4 protsenti) ja kõige väiksem 2011. aastal (19,5 protsenti). Pärast majanduslangust oli erasektori osakaal Eesti tervishoiukuludes jõudnud 2013. aastaks 22,3 protsendini.

OECD tervise andmebaas on kõige põhjalikum allikas 34 OECD riigi tervise ja tervisehoiusüsteemide võrreldava statistika saamiseks. Andmebaas on kättesaadav aadressil http://stats.oecd.org/index.aspx (valida teema „Health").

Lühikokkuvõtte OECD riikide (välja arvatud Iirimaa, Luksemburg ja Hispaania) tervishoiukulutuste andmetest leiab aadressil www.oecd.org/health/healthdata.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906
maris.jakobson@tai.ee