Uudised / TAI kutsub koole toitumise ja liikumise õpetajaraamatu koolitusele

TAI kutsub koole toitumise ja liikumise õpetajaraamatu koolitusele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23. September 2015

Toitumine ja liikumine on elulised ja valdkonnaülesed teemad, millega puutuvad oma õppeainet andes kokku väga erinevate ainete õpetajad. Tervise Arengu Instituudi välja antud toitumise ja liikumise õpetajaraamat on kaasaegne abiline toitumise ja kehalise aktiivsuse teemade sidusal käsitlemisel alg- ja põhikoolis. Õpetajaraamat keskendub köitvatele aktiivtöödele, mida omakorda toetab tõenduspõhine teooria.

Kutsume koole toitumise ja liikumise õpetajaraamatu koolitusele! Ootame osalema I–III kooliastmes tunde andvaid õpetajaid – klassiõpetajaid, inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia-, käsitöö ja kodunduse jt ainete õpetajaid.

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaraamatu rakendamist erinevates ainetundides ning soodustada erinevate aineõpetajate omavahelist koostööd ja integratsiooni toitumise ja liikumise teemal.

Koolituse tulemusena on koolitusel osalenud õpetajad:

  • tutvunud õpetajaraamatu kontseptsiooni ja ülesehitusega
  • läbi teinud nii toitumise kui liikumise aktiivtöid
  • oskavad kavandada õpetajaraamatu kasutamist erinevates ainetundides
  • oskavad planeerida koostööd teiste aineõpetajatega (sh ühisprojektid ja uurimistööd)

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi. Koolituspäev algus vastavalt kooli soovile ja võimalustele.

Koolituspäeva sisu:

  • Sissejuhatus ja raamatu tutvustus
  • Õpetajaraamatu praktiline kasutamine
  • Oma töö planeerimine

Koolitus toimub koolides kohapeal. Kui kaasatud on rohkem kui ühe kooli meeskond, toimub koolitus ühes osalevatest koolidest. Koolitusel osalemine, toitlustus ja koolitusmaterjalid on osalejatele tasuta, soovijatele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Õpetajaraamatuga saab lähemalt tutvuda Terviseinfo veebilehel trükiste andmebaasis SIIN.

 

Lisainfo ja koolituse tellimine oma kooli:
Triinu Kalle
Laste ja noorte tervise vanemspetsialist
Tervise Arengu Instituut
triinu.kalle@tai.ee
tel 659 3939