Uudised / Haigekassa kodulehelt leiab info lepingupartneritest eriala ja sihtpunkti alusel

Abistamaks patsienti ja ravile suunajat, on nüüdsest haigekassa kodulehel koondtabel lepingupartneritest teenuseosutaja eriala ja sihtpunkti alusel. Kõik nimetatud raviasutused teenindavad kõiki haigekassa kindlustatuid, sõltumata sellest, millisesse piirkondlikku osakonda kindlustatu kuulub. Tabeli leiab lepingupartnerite lehelt, täpsemini siit.

Pöördudes arsti poole tervishoiuteenuse saamiseks, mis on haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ja osutatud meditsiinilisel näidustusel, kindlustatu ise teenuse eest tasuma ei pea, vaid sellisel juhul tasub haigekassa. Ambulatoorse vastuvõtu puhul võib teenuseosutaja nõuda kindlustatult vaid visiiditasu kuni 3,20 eurot ja haiglaravi korral voodipäevatasu seadusega sätestatud korras.