Uudised / Siseministeerium suunab ligi miljon eurot noorte riskikäitumise ennetuseks

Siseministeeriumi toetusel ja Tervise Arengu Instituudi juhtimisel ellukutsutud käitumisoskuste mängu "Veel paremaks" (ehk VEPA mäng) pilootaasta on läbi ning tulemused paljutõotavad. Kuna piloot oli edukas, planeerib ministeerium järgnevatel aastatel ennetusprogrammi VEPA mäng rahastada Euroopa Liidu vahendite toel ligi miljoni euroga.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on VEPA mäng hinnatud üheks parimaks ennetusprogrammiks maailmas ja ka Eestis olid tulemused väga head. „2014/2015. õppeaastal kasutati VEPA mängu üle Eesti 20 kooli esimeses klassis ja selle tulemusi võrreldi klassidega, kus VEPA mängu ei kasutatud. Tulemused näitasid, et VEPA mängu mängides vähenes õpilaste mittesoovitud käitumise hulk poole võrra. Samuti oli hea meel kuulda, et õpetajate hinnangul peavad nad VEPA mängu järel vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega ja õpilased ise märkavad üksteise käitumist, nad pingutavad tunnis rohkem ning tunni segamine väheneb," märkis Pevkur. Ministri sõnul soovitaksid pea kõik VEPA mängu kasutanud õpetajatest seda ka teistele õpetajatele.

VEPA mäng on kasutusel näiteks sellistes riikides nagu Inglismaa, Holland, Belgia, Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Brasiilia. Teadusuuringutega on tõestatud, et selle programmi läbimisega paraneb noorte õppeedukus, vähenevad koolist väljalangemised, vaimse tervise probleemid, uimastite kuritarvitamine ning kuritegelik käitumine. VEPA mängus kasutatakse lihtsaid ja tõhusaid meetodeid, mida õpetaja koolipäeva jooksul nii tundides kui ka muul ajal saab praktiseerida ning need suurendavad õpilaste tähelepanu, enesekontrolli ning reeglitest kinnipidamist.

Siseministeeriumil on kavas koos Tervise Arengu Instituudiga ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendite toel kuue järgneva aasta jooksul laieneda nii eesti- kui venekeelse VEPA mänguga 200 klassi. Eesmärgiks on, et 2021. aastaks oleks ennetusprogrammi läbinud vähemalt 4000 õpilast. VEPA mänguga on oodatud liituma kõik koolid.

Täpsem info: http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/koolis/tervise-edendamine-koolis/koostooprojektid/.

VEPA mängu Eestis piloteerimiseks eraldas Siseministeerium ligikaudu 140 000 eurot, järgnevatel aastatel eraldatakse lisaks 965 000 eurot.

Siseministeerium on alates 2012. aastast suurendanud süüteoennetuse vahendeid ning toetanud teadus- või tõenduspõhiseid programme, mis hoiavad ära noorte riskikäitumise ning süüteod.

 

Lisainfo:
Kadri-Ann Sala
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
mob 515 2502
kadri-ann.salla@siseministeerium.ee