Uudised / Ajakirja Sotsiaaltöö värske numbri põhiteema on "Õppides praktikast"

Ajakirja septembrinumbris (3/2015) käsitletakse sotsiaaltöö tasemeõppe ja täienduskoolituse kavade arendamist, uurimuse ja oma töö analüüsimise rolli sotsiaaltöös ning kõrgkoolide kogemusi praktika korraldamisel. Sotsiaaltöö praktika rubriigis saab lugeda tööst laste ja noortega. Lisaks saab ajakirjast ülevaate, millist tuge pakutakse rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis.

Artiklite tutvustus

  • Diana M. DiNitto (Austini Texase Ülikool) ja Karmen Toros (Tallinna Ülikool) tutvustavad sotsiaaltöö eriala õpet Ameerika Ühendriikides. Artiklist selguvad mitmed huvitavad asjaolud, millega võiks arvestada ka Eestis sotsiaaltöö õppekavade arendamisel.
  • Praktika on lahutamatu osa sotsiaaltöö erialaõppest. Lisaks uutele kogemustele ning praktilise töö õppimisele on oluline, et üliõpilane õpiks oma tegevust analüüsima, tõdevad Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja TÜ Pärnu kolledži praktika korraldajad.
  • Judit Strömpl (Tartu Ülikool) usub, et sotsiaaltöö uurimus on sild, mis aitab ületada lõhet teaduse ja praktika vahel. Lisaks on see suurepärane õppimismeetod. Tartu Ülikooli külalisprofessor Hans van Ewijk toob välja vajaduse uuriva sotsiaaltöö spetsialisti järele, kes viib ise läbi uurimusi ja rakendab uurimistulemusi praktikasse.
  • Uuest aastast jõustuv lastekaitseseadus näeb ette lastekaitsetöötajatele võimaluse saada igal aastal tasuta täiendkoolitust. Tervise Arengu Instituut uuris, millistel teemadel lastekaitsetöötajad koolitust vajavad.
  • Tartu Ülikooli dotsent Dagmar Kutsar võtab kokku kogemuse, mis saadi lapse õiguste ja heaolu erimooduli õpetamisel sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavas.
  • ESTA kutsekomisjoni liikmed Marju Selg ja Hille Velli-Vällik jagavad nõuandeid, millega peaks arvestama sotsiaaltöötaja kutse taotlemisel.
  • Persooniloos räägib aasta lastekaitsetöötajaks valitud Margit Väikmeri, kuidas tema töö on teda mõjutanud ja aidanud avastada endas uusi tahke.
  • Marju Selg (Tartu Ülikool) jätkab eluilmakeskse sotsiaaltöö tutvustamist ja arutleb sotsiaaltöö koha üle ühiskonnas ning teiste distsipliinide seas.
  • Kaks artiklit on aktuaalsel pagulaste teemal. Triin Raag (sotsiaalministeerium) annab ülevaate Eesti senisest kogemusest pagulaste vastuvõtmisel ning kirjeldab, millist tuge pakutakse rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis. Tartu Ülikooli dotsent Gaabriel Tavits selgitab pagulase mõistet ja staatust ning osutab pagulaste vastuvõtmisega seotud praktilistele probleemidele.
  • Sotsiaaltöö praktika rubriigis saab lugeda mobiilsest noorsootööst Tartus, SOS Lasteküla peretugevdamise programmist Narvas ning lastele päevakeskuse teenuse arendamisest Lastekeskuses Tähetorn.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärk on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub neli korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium. Lisaks paberväljaandele ilmub 11 korda aastas Sotsiaaltöö tasuta elektrooniline uudiskiri.

 

Lisainfo:
Regina Lind
Sotsiaaltöö vastutav toimetaja
tel 659 3931
ajakiri@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee