Uudised / Siseministeerium: lähisuhtevägivald tekitab jätkuvalt muret

Siseministeeriumi toetusel ja Eesti Seksuaaltervise Liidu juhtimisel viiakse 2015. ja 2016. aastal läbi uus noortele suunatud vägivallaennetuse programm, mille eesmärgiks on vähendada noorte vägivaldset käitumist.

Vägivald ja eriti just lähisuhtevägivald on jätkuvalt murettekitav, sest uuringud näitavad, et vägivalda toetavad hoiakud on Eesti elanike seas üsna levinud.

Näiteks iga kümnes küsitletu peab elukaaslase füüsilist korralekutsumist lubatavaks, 22% täiskasvanutest peab perevägivalda pere siseasjaks ja 54% leiab, et ohvrid vägivallas osaliselt süüdi. Samuti esineb noorte, eriti just venekeelsete noorte seas, märgatavalt vägivallamüüte ning soostereotüüpe.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on oluline mõista, et vägivallal ei ole arenenud ühiskonnas kohta ning vägivalla vähendamiseks vajame eelkõige pikaajalist, järjepidevat ja mõjusat ennetustööd noorte suunal.

"Paljud noored puutuvad kahjuks kokku erinevat tüüpi vägivallaga. Samas ei räägita neile sellest probleemist piisavalt. Seetõttu oleme oma ennetustegevuse fookust suunamas üha enam noortele ja nüüd alguse saav programm on selle heaks näiteks," märkis Pevkur.

Erinevates riikides pakutakse koolinoori hõlmavaid programme, mis on oma mõju lähisuhtevägivalla ennetamisel tõestanud.

Pevkur toonitab, et noored on sihtgrupina ennetuse seisukohalt parim, sest nende mõjutamine läbi teadlikkuse tõstmise ja oskuste omandamise on efektiivne just selles eluetapis, kus hakatakse looma paari- ja peresuhteid.

"Vajame süsteemset ennetustegevust nii poistele kui tüdrukutele, mis oleks integreeritud koolisüsteemi, sest vaid nii saame muuta uue põlvkonna vägivallavabamaks," lisas minister

Siseministeerium kuulutas sügisel välja konkursi, et leida partner uue teaduspõhise ennetusprogrammi katsetamiseks.

Konkursi võitnud Eesti Seksuaaltervise Liidu projekt katsetab Eestis programmi Expect Respect Teen Abuse Toolkit.

Programm on suunatud 13–18-aastastele noortele ning sellega tõstetakse noorte teadlikkust erinevatest hoiakutest ja uskumustest meeste ja naiste suhtes, soostereotüüpidest, konflikti lahendamise oskustest, vägivalla märkamisest ning abisaamise võimalustest.

Programm sisaldab nii eesti kui venekeelseid juhend- ja koolitusmaterjale, mida õpetajad koolitundides kasutada saavad, samuti pakutakse õpetajatele koolitusi ja juhendamist ning hinnatakse programmi tulemusi.

2015. aastal eraldab siseministeerium vägivalla ennetusprogrammile 45 000 eurot. Kui programm osutub edukaks, hakataks seda levitama koolides üle kogu Eesti.

Uut programmi tutvustatakse 13. ja 14. oktoobril KUMU auditooriumis toimuval konverentsil "Kasvatades vägivallavaba põlvkonda", kus mitmed Eesti ja Euroopa tunnustatud eksperdid arutavad naistevastase vägivallaga seotud teadmisi, hoiakuid ning käitumist.