Uudised / Laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamiseks loodi liikumisaktiivsuse tunnistus

Tartu Ülikooli teadlaste eestvedamisel koostati esimest korda Eestis laste ja noorte liikumisaktiivsuse tunnistus. Tunnistusel hinnatakse laste liikumisaktiivsuse hetkeseisu ja seda mõjutavaid tegureid: peret, kooli, kogukonda, riiki. Samuti tuuakse soovitusi hinnete parandamiseks. Tunnistust tutvustatakse liikumisfoorumil, kus esitletakse ka liikuma kutsuva koolimaja kontseptsiooni.

Ideed tutvustatakse 30. oktoobril algusega kell 11 Tartu Loodusmajas järjekorras teisel liikumisfoorumil „Laste liikumisaktiivsus – kas hinne „mitterahuldav"? Kuidas saab hinnet parandada?".

Eestis läbiviidud viimaste uuringute andmetel on 11–15-aastastest õpilastest piisavalt aktiivsed vaid 16 protsenti lastest. Otsides lahendusi laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks tutvustavad Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna teadlased foorumil liikumisaktiivsuse tunnistust, kus sarnaselt koolitunnistusele tuuakse välja hindeid nii liikumisaktiivsusele kui nendele teguritele, mis liikumisaktiivsust mõjutavad.

Tartu ülikooli tervisekasvatuse lektori, liikumisfoorumi eestvedaja Merike Kulli sõnul on liikumisaktiivsuse tunnistuse eesmärk ühest küljest anda ülevaade laste ja noorte liikumisaktiivsuse hetkeseisust ja teisest küljest sellest, kuivõrd me ise Eestis oleme panustanud laste liikumisaktiivsuse toetamisse. „Vaadates tunnistusel olevaid hindeid ja soovitusi hinnete parandamiseks, on võimalik kokku leppida, mida me saame teha hinnete parandamiseks," sõnas Kull.

Konverentsil tõstatatakse küsimus, kellest sõltub liikumisaktiivsus, räägitakse, mida lapsed, koolijuhid, õpetajad ja lapsevanemad arvavad laste kehalisest aktiivsusest ja selle võimalikkusest. Sellel teemal räägivad Tartu ülikooli spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu, spordipsühholoogia teadur Aave Hannus, sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur Margit Keller ja psühholoogia teadur Katrin Mägi.

Eraldi keskendutakse kooliruumis peituvatele võimalustele toetada laste liikumisaktiivsust. Liikumist ja heaolu toetavast keskkonnast räägib psühholoogia teadur Grete Arro. Psühholoog Jorgen Matsi küsib, mis juhtub, kui lapsed saavad koolis liikuda? Mida on võita õpetajatel ja lastevanematel ja millised on riskid?

Foorumil esitletakse ka liikuma kutsuva koolimaja kontseptsiooni, mille taga on Eesti arhitektide liit ja arhitektuuribüroo b210 esindajad Kadri Klementi ja Karin Tõugu.

Üritusele on oodatud koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad, kogukondade ja kohalike omavalitsuste esindajaid, haridus-, tervise-, kultuuri- ja spordivaldkondade arendajad.

Liikumisfoorumi II korraldamist toetavad Euroopa Liit regionaalarengu fondist, TerVe ja Eesti Teadusagentuur. Info registreerimise ja programmi kohta leiab liikumisfoorum.ut.ee.

 

Lisainfo:
Merike Kull
Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor
tel 737 5367
merike.kull@ut.ee