Uudised / Elu sõltuvushäirega – kuidas psühhiaatria saab aidata?

Elu sõltuvushäirega – kuidas psühhiaatria saab aidata?

 • Autor:Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • 26. November 2015

 Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik korraldab neljapäeval, 26. novembril sügiskonverentsi, mille fookuses on sõltuvushäired, nende tekkimine ja ravi.

"Sõltuvushäire on Eestis levinud, nagu mujalgi maailmas ja sellest ei räägita piisavalt, või kui räägitakse, siis sageli emotsionaalses nihkes," ütles konverentsi moderaator professor Jaanus Harro ja lisas: " Sõltuvushäire on haigus ning seda haigust saab ennetada ja ravida."

Sel nädalal toimuv konverents "Elu sõltuvushäirega: Mida on psühhiaatrial pakkuda aastal 2015" on järjekorras kaheksas Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku sügiskonverents. "Igal aastal käsitleme mõnda olulist psühhiaatrilist teemat süvitsi," ütles konverentsi korraldaja, Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo ning lisas: "Seekord räägime sõltuvushäiretest ja samal ajal on ka riik selle teemaga tegelemas. Tervise Arengu Instituut on algatanud ESF fondide toel programmi "Kainem ja tervem Eesti". Muuhulgas töötati programmi raames välja alkoholitarvitamise häire ravijuhis, mida meie konverentsil dr Teelia Rolko ka tutvustab".

Sõltuvusel on komplekssed neurobioloogilised alused. "Häire tekib mõistagi käitumise – sõltuvuse objekti tarbimise – tulemusena ja seda osa tekkemehhanismist tunneme päris hästi. Sõltuvushäire korral on tegemist muutustega ajus, teistmoodi ajuga, ja sõltuvushäirega elamisel on vaja kõigepealt lahendada küsimus, kuidas siis elada nii, et iseennast ja teisi ei kahjusta, ja seejärel proovida sõltuvusest vabaneda," selgitas professor Harro. Harro sõnul on sõltuvushäiretel arvestatav sotsiaalmajanduslik mõju kogu ühiskonnale ja sellega on vaja süsteemselt tegelda.

"Esinejad räägivad sama teema eri tahkudest," ütles dr Aadamsoo. Esimeses sessioonis käsitleb professor Jaanus Harro sõltuvuse neurobioloogiat intrigeeriva pealkirjaga ettekandes "Sõltuvuse neurobioloogia konstruktsioon: kividest, müürist ja katedraalist" ja psühholoog Endel Talvik jätkab teemaga, vaadeldes sõltuvust psühhoanalüütilise pilgu läbi.

Konverentsi teises osas teeb dr Maris Jesse Tervise Arengu Instituudist ettekande riigipoolsest vastutusest ja uimastite tarvitamise levikuga seonduvast. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlusest ravijuhendi kontekstis räägib Dr Teelia Rolko TÜ Psühhiaatriakliinikust. Alaealiste sõltuvushäiretest, riskiteguritest, toimetulekust ja abist räägib Dr Anne Kleinberg SA Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliinikust.

Kolmandas sessioonis räägivad sõltuvushäire ja psüühikahäire diferentsiaaldiagnostikast ja ravist dr Giia Palm ja dr Ants Kask Regionaalhaigla psühhiaatrikliinikust. Sõltuvuse psühhoteraapia teemal teeb ettekande psühhiaatrikliiniku psühholoog Aili Maar.

Konverentsile on tulemas üle 300 osaleja, nendest rohkem kui pooled väljaspool Regionaalhaiglat. Dr Aadamsoo sõnul on konverentsi eesmärk pakkuda heatasemelist erialast koolitust. " Kui osalejate nimekirja vaatan, siis kõik psühhiaatrias olulised inimesed on kohal," ütles ta. Konverents on akrediteeritud Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt.

Psühhiaatriakliiniku erialaste sügiskonverentside traditsioonile pandi alus kliiniku 105. juubeli puhul 2008.aastal. Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik on Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus. Kliinikus on üheksa statsionaarset osakonda ja psühhiaatriapolikliinik, mille koosseisu kuulub ka vaimse tervise uurimise kabinet. Kliinik osutab ambulatoorset, päevastatsionaarset ja statsionaarset psühhiaatrilist abi kõigi Eesti piirkondade elanikele.

Konverents toimub neljapäeval, 26. novembril 2015 Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuse saalis, Sütiste tee 21.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku VIII Sügiskonverents "Elu sõltuvushäirega: Mida on psühhiaatrial pakkuda aastal 2015"

Konverentsi juhatab professor Jaanus Harro, Tartu Ülikool, PERH psühhiaatriakliinik

 • 10.30 Registreerumine ja kohv
 • 11.00 Avasõnad. Dr Kaire Aadamsoo, PERH psühhiaatriakliinik
 • 11.15 Sõltuvuse neurobioloogia konstruktsioon: kividest, müürist ja katedraalist. Prof Jaanus Harro, Tartu Ülikool, PERH psühhiaatriakliinik
 • 12.15 Sõltuvusest psühhoanalüütilise pilgu läbi. Psühholoog Endel Talvik, PERH psühhiaatriakliinik
 • 13.00 -13.45 Lõuna
 • 13.45 Olukorrast riigis - uimastite tarvitamise levik ja riigipoolne vastus. Dr Maris Jesse, Tervise Arengu Instituut
 • 14.15 Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus ravijuhendi kontekstis. Dr Teelia Rolko, TÜ psühhiaatriakliinik
 • 15.00 Sõltuvust tekitavaid aineid tarbiv alaealine Eestis - riskitegurid, toimetulek ja abi. Dr Anne Kleinberg, SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik
 • 15.45-16.15 Kohvipaus
 • 16.15 Sõltuvushäire ja psüühikahäire diferentsiaaldiagnostilisi küsimusi. Dr Giia Palm, PERH psühhiaatriakliinik
 • 16.45 Sõltuvushäire psühhoteraapiast. Psühholoog Aili Maar, PERH psühhiaatriakliinik
 • 17.15 Sõltuvushäire ravi psüühikahäirega patsientidel: kogemusi päevastatsionaarist. Dr Ants Kask, PERH psühhiaatriakliinik
 • 17.45 Kokkuvõte ja lõpusõnad

Konverentsi aitab läbi viia Tallinna Linnavalitsuse Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Konverentsile registreerimine on lõppenud.