Uudised / Pöördumine: HIV ennetus- ja teavitustöö tuleb viia uuele tasemele!

Pöördumine: HIV ennetus- ja teavitustöö tuleb viia uuele tasemele!

  • Autor:Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
  • 01. Detsember 2015

29. novembril pöördusid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Seksuaaltervise Liit peaminister Taavi Rõivase poole, et rõhutada Eesti narkopoliitikat ja HIV ennetustegevust analüüsiva ning tõhustava probleemkomisjoni moodustamise vajalikkust. Pöördumise teksti leiate alljärgnevalt.

Lugupeetud peaminister Taavi Rõivas!

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on Eesti kõrgeima HIV levikuga riik Euroopa Liidus. Omame liidripositsiooni ka esmahaigestunute suhtarvu pingereas. Need tulemused eristavad Eestit Põhjamaadele iseloomulikust kõrgest heaolutasemest ega anna vähimatki põhjust rahuloluks. Eestis on HIV-epideemia – peame seda endile tunnistama ja sellega tegelema.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeil sai 2014. aastal uutest HIV-positiivsetest 45,7% nakkuse heteroseksuaalsel teel, 1% homoseksuaalsel teel, narkootiliste ainete süstimisest nakatus 23%. Nakatumistee on teadmata 18,6% uutest juhtudest. Need numbrid näitavad selgelt, et HIV ei ole enam vaid "narkomaanide haigus" ning meie ühiskond peab seda endale teadvustama.

Ennetustegevus on HIV-sse haigestumise vähendamiseks ülioluline. Laiapõhjaline seksuaalharidus, noorte nõustamiskeskuste võrgustik ning viiruskandjate nõuetekohane ravi on uute juhtude ennetamisel võtmetähtsusega. Vaatamata pingutustele, on meie võimalused epideemia peatamiseks piiratud ning seda mitte vaid rahaliselt, aga ka seadustega. Eestis vajaks abi hinnanguliselt 6000 potentsiaalset HIV-positiivset, kes praeguse seisuga ei käi ravil ning on seega HIV edasikandjad.

Teie kui valitsusjuhi võimuses on seada riiklikke prioriteete, sõnastada probleeme ning leida ka rahalisi vahendeid, mis pidurdaksid Eestis levivat HIV epideemiat. Epideemia peatamiseks on tõesti vajalik, et riik teadvustaks seda ka kõige kõrgemal tasemel - just siin saate Teie appi tulla.

28. oktoobril algatati riigikogus eelnõu Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimise ning ennetustegevuse tõhustamisega tegeleva probleemkomisjoni moodustamiseks. Tänaseks on eelnõu küll läbinud esimese lugemise, kuid selle edasine saatus on veel lahtine. Leiame, et Riigikogu probleemkomisjon võimaldab täita senise vaakumi, ühendades ministeeriumit, spetsialiste, huvihruppe ja arste, kelle omavahelise koostöö tulemusena suudaksime võidelda epideemiaga senisest efektiivsemalt.

Rahvusvaheline HIV testimisnädal on lõppemas, kuid kahjuks epideemia peatamiseks nädalast ei piisa - ennetus- ja teavitustöö tuleb viia uuele tasemele, milles loodame hetkel just Teie abile.

Lugupidamisega,

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Eesti Seksuaaltervise Liit"

 

Täiendav info:
Aurora Ursula Joala
Seksuaaltervise töögrupi juht
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
eays.nora@gmail.com
mob 5688 1766