Uudised / Programm TerVE võtab kokku viis tegevusaastat, ehk teadlastelt rahva tervise heaks

Kolmapäeval, 2. detsembril võtab tervishoiuteaduste võimekuse tõstmise programm TerVE kokku oma viis tegevusaastat. Konverents "Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib? II" algab kell 10 Tallinnas Swissôtelis.

2010. aastal alanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi programmi TerVE raames viidi ellu 24 eriilmelist projekti, millele kulus ca 6,77 miljonit eurot.

Programmiga oli seotud ligikaudu 470 inimest – teadustöötajad, doktorandid ja magistrandid, tervishoiu valdkonna eksperdid ja tehniline abipersonal. Tänu tehtud uuringutele paraneb sadade tuhandete eesti inimeste elukvaliteet.

Viie aasta jooksul uuriti, mismoodi mõjutab meie eluviis tervist; mida Eesti inimene tegelikult sööb, kui suures digisõltuvuses on meie lapsed ja missugune on üldse Eesti põhikooliõpilase terviseteadlikkus.

Viidi läbi esinduslik naiste tervise uuring, tegeleti eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondliku hindamisega ning arendati laste ja noorte teaduspõhist liikumisprogrammi. Uuriti ka riskirühmi – liikluses agressiivselt käituvaid juhte ja meeste vastu huvi tundvaid mehi. Arendati Eesti HIV-positiivsete patsientide andmekogu ning loodi vähi sõeluuringute register.

Luubi alla võeti loomadelt inimestele üle kanduvad haigused ning antibiootikumiresistentsuse levikuteed. Alustati personaalmeditsiini pilootprojekti ettevalmistamisega ja tehti 2300 geenidoonori DNA täisjärjestuse analüüs.

Tartu Ülikooli juures tegutses tervisetehnoloogiate hindamise keskus, mis koostas 20 raportit, aidates seeläbi kaasa Eesti tervishoiusüsteemi kulutõhususe tõstmisele. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga hinnati esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajadust ja loodi esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudel, mis võeti aluseks meie tervishoiusüsteemis lähiajal kavandatavatele ümberkorraldustele.

Teaduste Akadeemia eestvedamisel valmis tervishoiuvaldkonna erinevate osapoolte koostöös Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015–2020.

Programmi juhi Epp Tohveri sõnul soovitakse konverentsile kokku tuua kõik huvitatud osapooled, et rääkida programmi TerVE tulemustest ning otsida üheskoos vastuseid küsimusele, kuidas saavutatuga edasi minna. Missugused on kõige olulisemad jätkutegevused, kes neid tegema hakkab ja kust leida raha nende elluviimiseks?

Programmil on 12 partnerit: Eesti Haigekassa, Eesti Maaülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Protobios OÜ, Sotsiaalministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, Terviseamet.

Konverents toimub Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetusel.

Konverentsi programm

 

Lisainfo:
Epp Tohver
Eesti Teadusagentuur
epp.tohver@etag.ee
tel 730 0331, mob 528 0101