Uudised / Valdav enamus Eesti inimesi pooldab senisest rangemat alkoholipoliitikat

Valdav enamus eestimaalasi toetab alkoholi televisioonis reklaamimise piiramist ning on veendunud, et alkohol on täna noortele liiga kergesti kättesaadav, selgub Turu-uuringute AS-i poolt novembris läbi viidud uuringust.

Uuringu läbiviija Juhan Kivirähk tõdes, et tulemus näitab väga selgelt avaliku arvamuse heakskiitu tervise- ja tööministri algatatud alkoholipoliitika karmistamisele. „Samas on tähelepanuväärne, et praegune meediapilt on avalikule arvamusele risti vastupidine; sõna võtavad rohkem need, keda kavandatavad muudatused puudutavad nende ärihuvist tulenevalt," kommenteeris Kivirähk.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul kinnitab uuring, et ühiskond tunnetab selgelt probleemina nii alkoholi liigtarvitamist, eksponeerimist kui ka kättesaadavust. „Alkoholipoliitika vajab riigipoolset tugevamat sekkumist, sest rahva tervise kaitse ei ole poliitikakujundajate kapriis ega ka mitte võimalus, vaid see on riigi otsene kohustus," lausus minister.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud uuringus paluti väljendada oma suhtumist konkreetsetesse ettepanekutesse alkoholireklaami ja -müügi piiramiseks. Valdav osa küsitletuid pooldas kõiki ettepanekuid.

Kõige suurem oli toetus alkoholireklaami piiramisele teles ja raadios kl 7–22 (seda toetas kindlasti või pigem 84%). Valdav enamus toetas ettepanekut esitada alkoholireklaamis toote omaduste kohta üksnes neutraalset teavet (75% küsitletuist), alkoholi müügi keelustamist tanklates ja nende territooriumitel (62%), alkohoolsete jookide väljapaneku eraldamist kauplustes vaheseinaga (58%) ning alkoholi paigutamist teistest kaupadest eraldi (80%). Üle 80 protsendi küsitletutest peab alkoholi noortele liiga kergesti kättesaadavaks, pea kolmandik küsitletutest tundis muret oma lähedase inimese või iseenda liigse alkoholitarbimise pärast.

Need vastajad, kelle meelest on alkohol noortele liiga kergesti kättesaadav, ning need, kes muretsevad enda või lähedaste alkoholitarbimise pärast, toetavad karmimat alkoholipoliitikat keskmisest enam.

Ühtekokku küsitleti 3.–17. novembrini Turu-uuringute AS igakuise omnibuss-küsitluse raames. Valimi suurus oli 1000 vastajat.

 

Lisainfo:
Oskar Lepik
Sotsiaalministeeriumi meedianõunik
oskar.lepik@sm.ee
Tel 626 9321, mob 5333 7341