Uudised / Ajakirja Sotsiaaltöö värske number tutvustab uuest aastast jõustuvaid muudatusi

2016. aasta alguses jõustuvad sotsiaalvaldkonnas mitmed olulised õigusaktid ning ajakiri teeb neist üksikasjaliku ülevaate. Muudatused puudutavad lastekaitse korraldust, vähenenud töövõimega inimestele pakutavaid teenuseid, aga ka kohalike omavalitsuste poolt osutatavatele hoolekandeteenustele kehtestatavaid nõudeid.

Lisaks saab värskest ajakirjanumbrist lugeda tõenduspõhiste sekkumiste kasutamisest töös laste ja peredega ning eri teemadel korraldatud uurimuste tulemusi. Mitmes artiklis tuleb juttu kogukonna rollist abivajajate toetamisel.

Seadusemuudatused

 • Tõnu Vaik sotsiaalministeeriumist avab sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu tausta, selgitab kohalike omavalitsuste hoolekandeteenustele kehtestatud miinimumnõuete rakendamist ning arutleb seadusega kaasnevate mõjude üle.
 • Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse juht Eve Liblik tutvustab lastekaitse riiklikku üksust ning kirjeldab ülesannete jaotust riigi ja omavalitsuste vahel.
 • Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse ja Töötukassa spetsialistid tutvustavad muudatusi vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuste korralduses. Kirjutatakse sotsiaalsest ja tööalasest rehabilitatsioonist, muudatustest abivahendite süsteemist, pikaajalisest kaitstud töö teenusest ja uutest tööturuteenustest.

Uurimused

 • Taimi Tulva ja Helen Tabur (Tallinna Ülikool) tutvustavad uuringut „Kogukonnapõhine toetus üksielavate eakate toimetuleku tagamiseks".
 • Jevgeni Bugakin uuris rehabilitatsioonimeeskondade valmisolekut tööalase rehabilitatsiooni osutamiseks.
 • Katrin Tsuiman analüüsib piiratud teovõimega inimeste õiguste ja huvide kaitset kohaliku omavalitsuse eestkostjaks määramisel.
 • Kristina Avdonina kirjutab uusimmigrantide kohanemisprotsessi mõjutavatest teguritest.

Tõenduspõhised sekkumised

 • Milleks ja kuidas kasutada tõenduspõhiseid sekkumisi töös laste ja peredega, kirjutab teemat palju uurinud Triin Edovald.
 • Lianne Teder ja Kaisa Orunuk Sotsiaalkindlustusametist toovad tõenduspõhiste ennetustegevuste näiteid Eestis.

Sotsiaaltöö sihtrühmad

 • Jätkame pagulaste vastuvõtmisega seotud küsimuste käsitlemist. Omavalitsuste, MTÜde jt pagulaste vastuvõtmisega seotud organisatsioonidega tehtud intervjuudes selgub, et see keerukas teema nõuab panustamist kõigilt osapooltelt. Mõtlemapanevast sotsiaaltöö kogemusest Austriast kirjutab lastekaitsetöötaja Astrid Mats.
 • Numbri persoonilugu on avara maailmanägemisega noorest sotsiaaltöötajast Minni Sirgest, kes käis vabatahtlikuna Ida-Ukrainas.

Sotsiaaltöö on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärk on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele.

Ajakiri ilmub neli korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium. Lisaks paberväljaandele ilmub 11 korda aastas Sotsiaaltöö tasuta elektrooniline uudiskiri.