Uudised / Konverents võtab luubi alla terviseteemad Eesti kaitseväes

Tervise Arengu Instituut ja Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus, mille tegevust toetab Kaitseministeerium, korraldab homme, 1. märtsil Tallinnas visioonikonverentsi, mis tutvustab tervisega seotud tegevusi ja uuringuid kaitsevaldkonnas.

Konverentsi ühe korraldaja, Tervise Arengu Instituudi teaduri Leila Oja sõnul on konverentsi ajendiks vajadus koondada teadmisi. „Meil on mitmeid institutsioone ja uurimisrühmasid, kes tegelevad kaitsealase inimvaraga. Nii institutsionaalselt kui uuringute käigus kogutakse rohkelt infot, kuid sageli jääb suur osa infost analüütilises mõistes kasutamata,“ lausus Oja. „Konverentsi eesmärk ongi seda infot jagada, et uued teadmised saaksid kaitsevaldkonnas avalikuks ja leiaksid kasutamist tõenduspõhiste otsuste langetamisel.“

Ettekannetes võetakse vaatluse alla kaitsealase inimvaraga seotud keskuste, nagu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse, Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi meditsiinikeskuse, Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse, Kaitseressursside Ameti ja Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse tegevused.

„Uuringutulemustest tutvustatakse analüüse, mis on seotud tegevteenistujate töökeskkonna ja terviseriskidega, sõduri baaskursuse läbimisega seotud koormuste mõju hindamisega, samuti ajateenijate põlveliigese valu ning ajateenijate sooritusvõimet mõjutavate teguritega,“ lisas Leila Oja.

Konverentsipäeva lõpetab paneeldiskussioon „Tervise tagamine riigikaitses aastaks 2020“. Selle eesmärk on luua visioon, mida teha, et meil oleks jätkuvalt terveid noori, ajateenijate väljalangevus madalam, et tegevteenisutujate tervis oleks hoitud ning oleks piisavalt terveid reservis mehi. Paneeldiskussiooni juhib Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik.

Konverentsile on oodatud kaitseväe valdkonnas tervise eest vastutavad spetsialistid, meedikud ning kaitseväe terviseprojektide ja uuringutega seotud teadurid ja eksperdid.

Konverents algab kell 10.45 Radisson Blu Hotel Olümpias. Täpset päevakava näeb siit.