Uudised / Suitsuprii Klassi vaheauhinnad said elurõõmsa lähenemisega tööd

Suitsuprii Klassi auhinnad vaheülesannete lahendamise eest võitsid Kiviõli Vene Kooli 8.b klass, Türi Põhikooli 5.b klass ja Kihelkonna Kooli 9. klass. Korraldajad tänavad kõiki, kes võtsid osa plakati ja video tegemisest! Suitsuprii klass 2015-2016 ennetusprogrammi ülejäänud preemiad loositakse välja 12. aprillil. 

Kui seni on tulnud Suitsuprii Klassi vaheülesandeks noortel joonistada temaatiline plakat, siis seekord paluti klassidel saata pilte, millel olid nad ise kõik koos poseerimas suitsuprii klassi plakatiga ning video, milles õpilased käsitlesid oma äranägemise järgi teemat: tubakavastane reklaam.  „Sellega soovisime anda rohkem võimalusi omaloominguks teema käsitlemisel. Julgustav oli näha, et paljud klassid olid seda võimalust kasutanud ning lasknud ideedel lennata,“ kommenteeris Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Suitsuprii Klassi projektijuht Eve-Mai Rao.

Eve-Mai Rao sõnul sai paremate valikul otsustavaks eelkõige vaatenurga eripära. „Kuna tubakateemat käsitletakse sageli läbi hirmutamise ja negatiivsuse, siis ootasime töödelt rohkem just lähenemist läbi elurõõmu ja nägemuse, milline on elu ilma tubakata,“ kommenteeris Rao.

Kiviõli Vene Kooli puhul tõsteti esile terve klassi osalemist video tegemisel ja põhjalikku ülevaadet klassi huvitegevustest ning pealehakkamistest tubakavaba elu elamisel. Türi Põhikooli puhul tunnustati eripärast ideed, teostust, õpilaste kaasatust. Kihelkonna Kooli videos tõid hindajad esile hea teostuse, idee läbimõelduse, täiskasvanute eeskuju teema tõstatamise, samuti (vana)vanemate kaasamise.

Kokku saadeti vaheülesannete konkursile 372 plakatit ja 140 tubakavastast reklaami.  

Suitsuprii Klass on Tervise Arengu Instituudi (TAI) suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–9. klasside õpilastele, mille eesmärgiks on ennetada või  edasi lükata suitsetamist laste ja noorte hulgas ning motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma. Samuti toetada tubakavaba eluviisi. Ennetusprogramm kestab viis kuud, programmis osalevad õpilased lubavad oma allkirjaga jääda vähemalt kogu programmiperioodiks tubakavabaks – mitte teha suitsu, tõmmata vesipiipu või tarvitada muid tubakatooteid.

2014. aasta kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel on keskmine vanus, millal Eesti õpilased proovivad esimest korda elus sigaretti, 12 eluaastat. Huuletubakat on tarvitanud 13% 11–15-aastastest kooliõpilastest. E-sigaretti on suitsetanud 33% 11–15-aastastest õpilastest.

Ennetusprogrammiga soovitakse toetada õpilasi ja näidata, et tubakavabadus on igati normaalne eluviis ning et tegelikult enamik nendevanuseid ei tarvita samuti tubakatooteid.

Lõplike tulemuste selgitamiseks tuleb koolil direktoripoolsed kinnitused märgusõnaga Suitsuprii Klass saata 31. märtsiks 2016 maakonna/linna kontaktisikule, kes edastab tulemuste koondi Tervise Arengu Instituudi kontaktisikule hiljemalt 6. aprilliks 2016. Kõik programmi suitsupriina läbinud klassid osalevad auhindade loosimises. Loosime välja 18 rahalist auhinda, lisaks sellele muid auhindu. Loosimine toimub 12. aprillil 2016.