Uudised / Tule arutlema teemal “Eesti tuberkuloosivabaks – kas saavutatav eesmärk?”

Tervise Arengu Instituut kutsub neljapäeval, 24. märtsil kell 11-12.30 kõiki spetsialiste ning teemaga seotud asutusi ja organisatsioone üritusele „Eesti tuberkuloosivabaks – kas saavutatav eesmärk?“, et koos arutada, kuidas saab tuberkuloosiravi korraldust edaspidi arendada.

Ülevaate olukorrast Eestis ja väljakutsetest tuberkuloosiga võitlemisel teeb Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepp, kes juhib ka arutelu. Lisaks teeb Aljona Kurbatova narkomaania-ja nakkushaiguste ennetamise osakonnast ülevaate integreeritud ravi vajadustest ja kitsaskohtadest haavatavate gruppide ravis.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) algatusel tähistatakse kogu maailmas 24. märtsil tuberkuloosipäeva. Kuigi tuberkuloosilevikus ja –ravis on viimastel aastatel toimunud märkimisväärne areng paremuse suunas, on see endiselt üks enam ohvreid nõudev nakkus maailmas. Probleem on aktuaalne ka Eestis – eelmisel aastal registreeriti meil 215 tuberkuloosijuhtu.

WHO tuberkuloosistrateegia aastateks 2016-2035 alusel on tänavu peatähelepanu tuberkuloosiravis haavatavatel gruppidel. Eesti kontekstis on need eelkõige ravikindlustamata ja töö kaotanud, alkoholi-ja/või narkootikumide sõltuvusega ning langenud immuunsusega inimesed (sh HIV-positiivsed),varem kinnipidamiskohtades viibinud ja teised.

Üritusele on oodatud spetsialistid nii Sotsiaalministeeriumist, Eesti Haigekassast, Terviseametist, Tallinna Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiu osakonnast, tuberkuloosiraviga tegelevatest raviasutustest jne.

Oma osalemisest palutakse teatada 21. märtsiks aadressile piret.viiklepp@tai.ee.

Ootame osalema kolleege Sotsiaalministeeriumist, Eesti Haigekassast, Terviseametist, Tallinna LV sotsiaal-ja tervishoiu osakonnast, tuberkuloosiraviga tegelevatest raviasutustest