Uudised / Siseministeeriumis moodustati uimastiennetuse eksperttöörühm

Siseministri juhitud uimastiennetuse valitsuskomisjoni juurde moodustati valdkonna ekspertidest koosnev töörühm, mille eesmärgiks on tagada Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika tulemuslik elluviimine.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul haigestub ja sureb uimastite tarvitamise tagajärjel igal aastal Eestis liiga suur arv noori inimesi ning pannakse toime arvukalt kuritegusid. „Uimastitarvitamise ning sellega seonduvate kahjude vähendamine on olnud siseministeeriumis pikalt fookuses ning uimastivastast võitlust on regulaarselt toetatud. Edukaks toimimiseks on aga ülimalt tähtis hea suhtluse ja koostöö tagamine ekspertide vahel probleemide varajaseks ennetamiseks ning just seda me ekspertgrupi kokkukutsumisega parandada soovime,’’ lausus minister.

Uue eksperttöörühma eesmärk on tuua ühise laua taha kokku sotsiaal-, rahvatervise-, korrakaitse- ja kriminaalvaldkonna esindajad. Täiendavalt on plaanis töörühma kaasata eksperte teenusepakkujate, vabaühenduste ja huvigruppide esindajate seast.

Töörühma esimene kohtumine toimub aprillis, millele järgneb korraline uimastiennetuse valitsuskomisjoni nõupidamine käesoleva aasta mais.

Eesti uimastipoliitika peamine eesmärk on Eestis püsivalt vähendada narkootikumide tarvitamist ja sellest tingitud ühiskondlikku kahju. Selle saavutamiseks juurutatakse nn tasakaalus lähenemist, kus võrdselt keskendutakse uimastite pakkumise, nõudluse ja kahjude vähendamisele.