Uudised / Riik maksab täiendavalt 80 000 eurot koolipuuvilja ja -köögivilja toetuseks

Maaeluminister tegi taotlejate suure huvi tõttu Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Ametile (PRIA) ettepaneku kehtestada alates 2016. aasta 1. aprillist koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse uueks ühikumääraks 0,05 eurot lapse kohta. Koolipuuvilja ja –köögivilja toetuseks on kavas eraldada täiendavalt 80 000 eurot.  

„Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse eelarve on aasta-aastalt suurenenud nagu ka taotlejate huvi. Kuna selle õppeaasta esimestel taotlusvoorudel on olnud väga aktiivne toetuse taotlemine nii toodete jagamiseks kui seotud tegevuste läbiviimiseks, siis väheneb toetuse määr õpilase kohta õppepäevas 0,064 eurolt 0,050 euroni,“ ütles põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik. „Ühtlasi lisab riik täiendavalt koolipuuvilja ja –köögivilja toetuseks 80 000 eurot, et eelarves kavandatud rahast jätkuks kindlasti õppeaasta lõpuni.“

Eelmisel õppeaastal maksti koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames toetusena kokku 842 717 eurot. Käimasoleva õppeaasta kolme taotlusvooru (01.08.2015 – 31.01.2016) raames on toetust makstud kokku 407 457 eurot.

Pakutavatest toodetest olid 2014/2015. õppeaastal populaarseimad õunad (31% jagatud kogusest), pirnid (23%), porgandid (13%), kurk (6%), kapsas (5%), tomat (5%) ja ploomid (4%).

Alates eelmisest õppeaastast on võimalik saada toetust ka puu- ja köögiviljade kasvatamise ja kasutamisega seotud tegevuste läbiviimiseks, mille piirmääraks on 30 eurot õpilase kohta õppeaastas. Eelmisel aastal maksti koolipuuvilja ja –köögivilja kava raames seotud tegevuste läbi viimiseks 25 223 eurot toetust ning tegevustest sai osa 5907 last. 2016. aastal toetati seotud tegevuste läbiviimist juba 68 018 euroga.

Toetuse taotlejaks võib olla haridusasutus, puu- ja köögiviljatoodete pakkuja, kohalik omavalitsus haridusasutuste nimel või haridusasutust esindav koolipuuviljatoetuse taotlemise eesmärgil loodud juriidiline isik.

Koolipuuvilja ja -köögivilja kava on Euroopa Liidu programm, mille eesmärk on edendada puu- ja köögiviljade tarbimist laste seas ja laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.

Taust:

  • Koolipuuvilja ja -köögivilja kava alustati 2009/2010. õppeaastal ning siis olid sihtrühmaks haridusasutuste 1.-4. klassi õpilased.
  • Esimesel rakendamise aastal osales kavas kokku 357 haridusasutust ning kaasatud laste arv oli kokku 40 652.
  • Alates 2012/2013. õppeaastast on kavasse kaasatud ka koolieelsete haridusasutuste ja 5. klasside lapsed ning see on suurendanud nii eelarve kasutamist kui kavas osalevate laste arvu.
  • 2014/2015. õppeaastal osales koolipuuvilja ja -köögivilja kavas kokku juba 805 haridusasutust ja lasteaeda ning jagatavast puu- ja köögiviljast sai osa 110 186 last, mis moodustas võimalikust sihtrühmast 81%.
  • Kui 2009/2010. õppeaastal jagati kava raames kokku 136 tonni puu- ja köögivilju, siis 2014/2015. õppeaastal oli jagatavate puu- ja köögiviljade kogus 944 tonni.

Lisainfo PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/koolipuuviljatoetus/