Uudised / Sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioon vajavad jätkuvalt tõsist tähelepanu

Ajaloolises Jämejala pargis asuv Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus tähistas reedel, 1. aprillil oma tegevuse neljandat aastapäeva. Keskuse klientideks on narkosõltlased, kes on jõudnud arusaamisele, et tahavad oma uimastiprobleemiga tegeleda. Nad vajavad rehabilitatsiooniteenust, et oma eluga taas järje peale saada ja uus puhas lehekülg keerata.

Viljandi haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul on narkosõltlaste ravi ja rehabilitatsioon Eesti ühiskonna jaoks järjest olulisem. “Arvestades narkomaanide hulka, on Eestis keskusi, kus nendega ühel või teisel viisil tegeletakse, väga vähe. Me oleme ühena neist keskustest nelja aasta jooksul edukalt hakkama saanud ja Eestis ainukesena tegeleme naissõltlastega riigi rahastusel. Oma kõige suuremaks saavutuseks peame, et ravile tulek ja tervenemine on muutunud narkosõltlaste seas au-, mitte enam häbiasjaks,” ütles Tampere.

Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse sõnul hindavad nad Viljandi haigla narkosõltlaste rehabilitatsioonikeskust koostööpartnerina väga kõrgelt. "Koos püüame täita ühiskonnale väga vajalikku, kuid üldse mitte populaarsust toovat ülesannet - aidata sõltuvushaiged inimesed tagasi täisväärtuslikku ellu. Keskuse töötajad tegelevad klientidega asjatundlikult, põhjalikkuse ja pühendumisega. Lisaks põhitööle mõeldakse laiemalt, kuidas rehabilitatsiooniteenuse järgselt saavutatud edu hoida," sõnas Jesse. "Viljandi haigla ja töötajad väärivad laiemat tunnustamist."

Keskuses pakutava statsionaarse ravi kestuseks on 6-9 kuud, seejärel suunduvad kliendid tagasi tavaellu ning seda toetavale järelteenusele, mis hõlmab endas nii individuaalset- ja grupinõustamist, kui ka sõltlaste lähedaste aitamist. Kuna valdav osa keskuse klientidest pärineb pealinnast ja Ida-Virumaalt, pakub Viljandi haigla neile järelteenust nii Tallinnas kui ka Jõhvis.

Viljandi haiglal on kavas Jämejalas tegevuse laiendamine ja pakutavate teenuste arendamine. „Tihenevast koostööst Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskusega kasvab plaanide realiseerumisel välja võimekus pakkuda Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonialast kogemust ka Ida-Virumaal,” selgitas Viljandi haigla juht Priit Tampere.

Suur osa Jämejalga saabuvatest narkosõltlastest on multiprobleemsed ning seetõttu tegeletakse keskuses nii klientide psühholoogiliste, füüsiliste kui ka sotsiaalsete probleemidega. Töös kasutatavad metoodikad on teaduspõhised ning inimest käsitletakse tervikuna. Abivajajatega tegelevad meedikud, psühholoogid, terapeudid, kogemusnõustajad, tegevusjuhendajad ja sotsiaaltöötajad. Keskuses peetakse oluliseks inimese väärtustamist ning eduelamuse loomist, alates kõige väiksematest igapäevastest asjadest.

Pakutav teenus on inimestele vabatahtlik. Jämejala keskuses on 23 kohta, mis jagunevad mees- ja naisklientide vahel enam-vähem võrdselt. Narkosõltlaste ravi- ja rehabilitatsiooniteenust rahastab Tervise Arengu Instituut. Suurem osa klientuurist on venekeelsed ning töö keskuses käib seetõttu kahes keeles.

Reedel, 1. aprillil toimus Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses sünnipäeva tähistamine, külla tulid ka „vilistlased“, ehk teenuse läbinud kliendid. Üheskoos meenutati nelja aasta tagust aega, arutleti toimunud arengu üle ning koostöös endiste klientidega seati sihte teenuse edasi arendamiseks.