Uudised / Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 84 protsenti alustanutest

Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi Suitsuprii Klass lõpetas sel aastal suitsuvabana 768 klassi ehk 84 protsenti kõikidest alustanud klassidest.

Oktoobris 2015 liitus Tervise Arengu Instituudi korraldatava ennetusprogrammiga 911 põhikooliklassi kokku 209 koolist. Alustanud õpilaste arv oli 15 395. Instituudi spetsialist Minni Saapari sõnul on see väga hea tulemus. „Kuigi tänavu oli programm esimest korda suunatud ainult 4.-9. klassidele, osales selles rohkem klasse ja õpilasi kui varasemalt, mil programmis olid ka gümnaasiumiklassid“.

Ka edukalt lõpetanute protsent on jäänud sama kõrgeks – eelmisel aastal jäi suitsupriiks samuti 84 protsenti alustanud klassidest.

Kõige enam ennetusprogrammis osalejaid oli 5.–7. klasside hulgas, keda oli kokku 69 protsenti osalejatest.

Ennetusprogrammi edukalt läbinud klasside vahel loosis Tervise Arengu Instituut välja 18 rahalist peapreemiat väärtuses 270 eurot ning sel aastal esmakordselt ka viis lisapreemiat samas väärtuses. Preemiat saab iga klass kasutada ühise matka, ekskursiooni, muuseumikülastuse või muu toreda ettevõtmise läbiviimiseks.

Auhinna võitnud klassid maakondade/linnade kaupa:
Tallinn – Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 7.b klass
Harju maakond – Jüri Gümnaasiumi 5.a klass
Tartu linn – Tartu Tamme Kooli 6.a klass
Tartu maakond – Rõngu Keskkooli 6. klass
Narva – Narva Soldino Gümnaasiumi 5.c klass
Ida-Viru maakond – Aseri Kooli 4.a klass
Järva maakond – Paide Gümnaasiumi 8.b klass
Hiiu maakond – Emmaste Põhikooli 9. klass
Pärnu maakond – Raeküla Kooli 6.b klass
Põlva maakond – Kauksi Põhikooli 4. klass
Saare maakond – Kuressaare Gümnaasiumi 6.c klass
Lääne-Viru maakond – Tapa Vene Põhikooli (alustas Tapa Vene Gümnaasiumi nime all) 5.a klass
Jõgeva maakond – Kiigemetsa Kooli 5. klass
Viljandi maakond – Kesklinna Kooli 5.c klass
Rapla maakond – Kivi-Vigala Põhikooli 7. klass
Võru maakond – Võru Kreutzwaldi Kooli 5.d klass
Lääne maakond – Haapsalu Nikolai Kooli 9. klass
Valga maakond – Riidaja Põhikooli 5.+6. klass

Viis juhuvalikuga võitjat:
Tallinna 21. Kooli 8.c klass
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 7. klass
Aseri Kooli 8.b klass
Vara Põhikooli 5. klass
Tartu Veeriku Kooli 8.a klass

Sel aastal oli uuendusena võimalik osaleda kahe vaheülesande lahendamisel. Nendeks olid pildi tegemine koos klassi ja Suitsuprii konkursi plakatiga ning tubakavastase sisuga video tegemine. Kokku saadeti Tervise Arengu Instituuti 512 fotot-videot.

Vaheülesande võitjad loositi välja märtsi alguses ja auhinnad väärtuses 270 eurot ühisürituse korraldamiseks said Kiviõli Vene Kooli 8.b klass, Türi Põhikooli 5.b klass ja Kihelkonna Kooli 9. klass.

Ennetusprogrammi eesmärk on toetada tubakavaba elustiili ja tunnustada mittesuitsetamist. Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda vähemalt kogu programmi perioodi, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi õpilased tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti.

Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 14. korda. Ennetusprogramm sai 1989. aastal alguse Soomest.