Uudised / Uuring: pea 70 protsenti noortest sai oma esimese alkoholikogemuse kodust

Alkoholiennetusprogrammi Efekt ülevaatest selgus, et pea 70 protsenti õpilastest, kes olid alkoholi tarvitanud, olid saanud seda kodust, kui vanemad andsid proovida. Samuti selgus, et kui enamik noortest arvas, et vanemad on teadlikud nende alkoholitarvitamisest, siis tegelikult teadsid sellest alla poole vanematest.

Foto Thomas CizauskasUuringu „Laste ja lastevanemate käitumine ja hoiakud“ tegi Tervise Arengu Instituut alkoholiennetusprogrammi Efekt raames, et paremini aru saada kuidas lapsed ja nende vanemad tänases Eestis alkoholi teemal mõtlevad ja käituvad ning vaadata, kas ja kuidas vastused ajas muutuvad.

„Alkohol on noorte seas kõige populaarsem uimasti – ligi pooled uuringus osalenud seitsmenda klassi õpilastest olid alkoholi vähemalt korra elu jooksul tarvitanud. Iga kolmas oli proovinud ka mõnda tubakatoodet,“ lausus Tervise Arengu Instituudi vanemspetsalist Triin Sokk.

Lastel paluti hinnata ka oma vanemate alkoholitarvitamist. „Pooled lastest vastasid, et nende isad tarvitavad alkoholi iganädalaselt, iga neljas laps vastas, et seda teeb ema. Kui lastel paluti hinnata iganädalase alkoholi tarvitamise kahjulikkust tervisele, leidis üle 90 protsendi, et see on kahjulik,“ lisas Sokk.

Laste ja lastevanemate käitumist ja hoiakuid jälginud uuring toimus paralleelselt lastevanematele suunatud alkoholiennetusprogrammi Efekt katsetamisega aastatel 2012–2015. Programmi eesmärk on anda lastevanematele uusi teadmisi ja arendada oskusi oma lapse alkoholitarvitamise ärahoidmiseks.

Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Mariliis Tael-Öeren kommenteerib lastevanemate tagasisidet programmile: „Programmis osalenud lastevanematest leidis üle 80 protsendi, et programmi tegevused olid neile kasulikud. Iga kolmanda vanema arvates võiks ennetustööga alustada juba alla 11-aastaste laste vanemate seas.“ Samuti leidsid programmis osalenud vanemad, et esimest korda võiks laps alkoholi proovida 17-aastaselt. Võrdluseks – programmis mitte osalenud koolides peeti sobivaks vanuseks 15,5 eluaastat.

„Teadusuuringud on aina enam kinnitanud teadmist, et noorte riskikäitumise ennetamisel on ääretult oluline roll just lapsevanemal,“ rõhutab Mariliis Tael-Öeren. „Me saame järeldada, et tänu ennetusprogrammile on Eestis rohkem vanemaid, kes suhtuvad taunivalt laste alkoholitarvitamisse ning kes leiavad, et lapsed võiksid alkoholitarvitamisega hiljem alustada. Tõsi, laste käitumises me muutusi veel ei näinud, kuid hetkel tegelemegi programmi arendamisega, et seda täiustada vastavalt Eesti tulemustele.“

Programmi ning uuringu ülevaade on olemas Tervise Arengu Instituudi uuringute andmebaasis. Lisaks uuringutulemustele leiab ülevaatest teaduspõhised seisukohad alkoholitarvitamise osas ning saab ideid, kuidas oma lapsega sellel teemal vestelda.

 

Foto: Thomas Cizauskas