Uudised / Minister Ossinovski: läbimurre HIV- ja narkovastases võitluses eeldab laiemat polii...

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kordas tänasel Tervise Arengu Instituudis toimunud kohtumisel Riigikogu HIV-ennetuse toetusrühmaga ning Riigikogu sotsiaalkomisjoniga, et on epideemiaga võitlemise võtnud oma südameasjaks ja soovib uute HIV juhtude arvu vähendada poole võrra.

Ministri sõnul on HIV ja narkomaaniaga seotud probleemidega tegelemine tema prioriteet. „Põhimõttelised muudatused eeldavad laiemat poliitilist toetust ning seetõttu on mul hea meel, et Riigikogus on tekkinud sel teemal laiem kõlapind,“ ütles Ossinovski. Minister lisas, et narkomaania ja HIViga tegelemine ei ole sageli piisavalt poliitiliselt atraktiivne ning seetõttu pole lihtne selgitada, miks on vajalik anda sellele valdkonnale rohkem lisaraha.

Just seetõttu on minister toetanud ka HIV-ennetuse ja narkopoliitika probleemkomisjoni loomist Riigikogus, mille tulemusena tõuseks igas Riigikogu fraktsioonis teadlikkus ning tekiks suurem avalik surve probleemi lahendamiseks. „Peame mõistma, et HIV puhul on tegemist epideemiaga, mitte lihtsalt ühe sotsiaalprobleemiga teiste kõrval,“ lisas Ossinovski.

Valitsuse otsus anda järgmisest aastast HIV ennetustegevuseks täiendavalt 600 000 eurot lisaraha võimaldab märkimisväärselt suurendada teenuste mahtu. Näiteks laiendatakse uuest aastast ambulatoorset opioidsõltuvuse asendusravi Maardusse ja Pärnusse, integreeritud opioidsõltuvuse asendusravi ja ARV-ravi lisaks Tallinnale Ida-Viru Keskhaiglasse ja Narva Haiglasse, alustatakse statsionaarset võõrutusravi Ida-Virumaal, rahastatakse süstlavahetus- ja nõustamisteenust Lasnamäel, Pärnus ja Tartus, suurendatakse juhtumikorraldusteenust HIV-positiivsetele isikutele ja soetatakse HIV kiirteste.