Uudised / Eesti Tervisedenduse Ühing andis esimesed toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kut...

Jaanuarist aprillini toimus sel aastal esimene toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutseandmise voor, mille järgselt andis kutsekomisjon toitumisterapeudi kutse Siret Saarsalule ja toitumisnõustaja kutse Kristin Salupuule.

toitumisnoustajaccHindamise protsessis toimus dokumentide ülevaatamine, kirjalik test, praktiline ülesanne kliendiga, tagasisidevestlus, terapeudil ka simulatsioonülesanne. Kompetentse hindasid kolm hindamiskomisjoni liiget ning otsuse kutse andmise kohta tegi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjn 21. aprillil 2016.

Järgmine toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudi kutsevoor toimub novembri II pooles 2016.

 

Foto: Creative Commons