Uudised / Tasuta mobiilirakendus pakub ravimikapianalüüsi ja tervisepäevikut

Mobiilirakenduse MediKeep uuenenud versioon pakub ravimite koostoimete analüüsi ning tervisepäevikut meelespeade süsteemiga. 

Eelmisel aastal Bayer Healthcare Grants4Apps Startup kiirendis Berliinis osalenud MediKeep OÜ loodi eesmärgiga lihtsustada peamiselt väikelastega perede ravimihaldust. 

Ravimite koostoimete esinemissagedus suureneb koos kasutatavate ravimite arvu kasvuga. Rahvastiku vananemine ja krooniliste haiguste esinemine senisest nooremaealistel inimestel suurendab järjest erinevaid ravimeid samaaegselt tarvitavate inimeste hulka. Nii suureneb ka vajadus ravimite koostoimete analüüsiks. 

Ravimikapis sisalduvate ravimite vaheliste koostoimete analüüs põhineb Skandinaavias väljatöötatud ravimite koostoimete andmebaasi SFINX patsiendiversioonil. Arstidele ja apteekritele mõeldud koostoimete andmebaas SFINX on olnud Rootsis ja Soomes kasutusel juba üle kümne aasta ning saab peagi läbi digiretsepti kättesaadavaks kõikidele Eesti arstidele. Patsiendiversiooni näol on tegemist uue andmebaasiga.

Uuendusena on lisatud tervisepäevik, kus jooksevad kokku meelespead võetud ravimitest ja vitamiinidest. Vajadusel saab sinna lisada sümptomite kirjeldusi. Pere- või eriarsti külastades on nii lihtsam meenutada, mida võeti või millal midagi juhtus. Lisaks annab rakendus teada, kui ravim hakkab otsa saama või aeguma.

Rakenduses on ligi 70 000 ravimi pakendi nimetust ja üle 20 000 triipkoodi. Kuigi kõik triipkoodid ei anna veel pakenditele vasteid, loodetakse kasutajate abil pakendid ja EAN-koodid kiiremini vastavusse saada ja aidata saab igaüks, kes lisab triipkoodile pakendi, millele kohe vastet ei leitud.

Viimase, kuid mitte vähem olulise funktsioonina on välja toodud interaktiivse ravimikapi jagamine pereliikmete või hooldajate vahel. Kuigi ravimikapp võib perel olla ühine, saab meelespeasid määrata ja tervisepäevikut hallata igaüks eraldi.

Tulevikuplaan näeb MediKeep’i jaoks ette uute funktsioonide lisamist, nagu tervisepäeviku jagamine arstiga ja selle info graafiliseks muutmist. Sedasi oleks nii arstil, kui kasutajal endal kergem hoomata, millal näiteks anti lapsele viimati antibiootikumi või kui tõhusalt on mõjunud korrapärane ravimite võtmine.

Selliselt on MediKeepi võimalik liita ka kolmandate teenusepakkujatega –olgu nendeks siis perearstisüsteemid, apteegid või rehabilitatsioonikesksed IT- lahendused.

Rakendus on saadaval nii iTunes’is kui ka Google Play’s.