Uudised / Narkosurmade arv on langenud

Narkosurmade arv on langenud

  • Autor:Siseministeerium
  • 31. Mai 2016

Viimase kahe aasta jooksul läbi viidud uuringute tulemused näitavad, et võrreldes möödunud aastatega on langenud uimastisurmade arv ja kanepitarbimise noorte seas stabiliseerunud.

Kui 2012. aastal suri uimastite üledoosi tagajärjel 170 inimest, siis sellest ajast on see arv langema hakanud ning oli möödunud aastal üle poole väiksem – 84. Selle aasta esimese nelja kuuga on oma elu üledoosi tõttu jätnud 16 inimest, ka seda on oluliselt vähem kui varasematel aastatel sama ajaga.

„Uimastisurmade vähenemisele on oluliselt kaasa aidanud erinevate tegevuste koosmõju – tõhus politseitöö, ennetus, süstlavahetus ja sõltlastele elupäästva ravimi naloksooni kättesaadavaks tegemine,“ rääkis siseminister Hanno Pevkur. Samas on tema sõnul palju tööd sõltlaste ravi ja rehabilitatsiooniga veel ees. „Järgmise sammuna on Eestis vaja rohkem tervishoiuasutusi, kus pakutaks uimastisõltlastele metadooni asendusravi,“ ütles Pevkur.

Teine oluline tähelepanek on vahepeal aasta-aastalt kasvanud alaealiste kanepitarvitamise stabiliseerumine. Viimaste uuringute kohaselt on 14–16-aastastest noortest elu jooksul kanepit proovinud 26%. Samal ajal on veidi kasvanud teiste illegaalsete uimastite proovimine, lisaks kanepile tarvitavad noored kõige sagedamini sissehingatavaid uimasteid ehk inhalante ning rahusteid ja uinuteid.

Sama aja jooksul on vähenenud alkoholi ja tubakatoodete tarbimine. "Kuigi mõnevõrra positiivse trendina võib näha alkoholitarvitamise ja suitsetamise vähenemist, on jätkuvalt probleemiks kanep. Oludes, kus iga neljas noor on elu jooksul kanepit proovinud, tuleb minu hinnangul nii koolides kui igal lapsevanemal tõsiselt läbi mõelda, mida saaks teha selle nimel, et lapsed ei jõuaks kanepini," märkis Pevkur.

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni kohtumisel tutvuti kuue uuringu tulemustega: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC, 2014), rahvusvaheline ESPAD uuring (2015), HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas (2015), Eesti Täiskasvanute tervisekäitumise uuring (2014), PPA avaliku arvamuse ja riskikäitumise uuring (2015) ning Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestis (2016).

Uimastiennetuse valitsuskomisjon on 2012. aastal loodud erinevatest riigiasutustest ja ekspertidest koosnev ümarlaud, mis teeb koostööd uimastitarvitamise ja sellest tingitud kahjude vähendamiseks Eestis.